Nyheter

NRC Group förvärvar ledande finsk aktör

NRC Group köper 100 procent av finska VR Track och blir Nordens största entreprenör inom järnvägsinfrastruktur. NRC Group kommer efter transaktionen att ha 2 450 anställda i Norge, Sverige och Finland 

Med förvärvet tar NRC Group en stark position på den finska marknaden och blir den klart ledande aktören på den kraftigt växande infrastrukturmarknaden. NRC Group kommer efter transaktionen att ha 2 450 anställda i Norge, Sverige och Finland och en förväntad årlig omsättning på över 6 miljarder norska kronor.

VR Track är ett dotterbolag till det finska, statligt ägda järnvägsgruppen VR Group. NRC Group är en ledande aktör i Norge och Sverige, medan VR Track är en ledande banentreprenör i Finland med en marknadsandel på mer än 50 procent. VR Track har också etablerat sig som en stor aktör inom järnvägsunderhåll i Sverige.

Det finska företaget har också erkända specialister inom projektering i dotterbolagen VR Infrapro och VR Track Design i Sverige respektive Finland. Dessa blir ett viktigt tillskott för NRC Groups samlade tjänsteutbud och blir särskilt viktiga i uppdrag där projektering utgör en stor del av arbetet.

– Det här är en milstolpe i vår historia. Storlek betyder mycket i vår bransch och vi ser att kontrakten stadigt blir större och mer komplexa. Vi blir nu dubbelt så stora och tar ett kraftigt grepp om den Nordiska marknaden och vi förbättrar vår konkurrenskraft samt lägger grunden för ytterligare tillväxt, säger Øivind Horpestad, koncernchef i NRC Group, i ett pressmeddelande. 

– Tidigt i samtalen med NRC Group såg vi att vi hade en gemensam ambition om att bygga en stark nordisk aktör. Utöver att vi delar grundläggande gemensamma värderingar har det under denna process blivit allt tydligare att företagen kompletterar varandra vad gäller kapacitet och kompetens som skapar stora möjligheter, säger VR Groups VD, Rolf Jansson.

NRC Group var vuxit snabbt från praktiskt taget noll 2011 till en ledande position i Norden. Förvärvet av VR Track kommer att ge stora synergier i Sverige där båda företagen redan finns etablerade, genom bättre utnyttjande av maskiner, tillgång till projekteringskompetens och eftersom företagen tillsammans kan erbjuda betydligt mer kapacitet, skriver NRC Group i pressmeddelandet.