Nyheter

Nu är berget besegrat

På lucia öppnar Hallandsåsen för tågtrafik, 23 år efter att bygget startade. Foto: Trafikverket

Efter 23 år och stora utmaningar i form av felaktig teknik, Rhoca Gil, byte av entreprenör och omstart är det äntligen dags att öppna Hallandsåstunneln för trafik.
– Det känns fantastiskt roligt att få öppna Hallandsåsen för trafik och att vi kan göra det med en natur som är helt återställd, säger Trafikverkets projektchef Erik Lööv.

Det är fullt fokus ända fram till invigningen. Just nu pågår de sista arbetena med installationer och inkopplingar i tunneln och på de tre nya stationerna. Det är bland annat kameraövervakning, brandlarm, digitala skyltar, intrångsskydd och belysning som ska på plats.
­– Vi har jobbat med säkerhetssystemen hela hösten. Målet är att det ska vara lika säkert inne i tunneln som det är utanför, säger Erik Lööv.

Under hösten har Trafikverket också haft utbildningar för alla som ska jobba i tunneln och övningar med exempelvis räddningstjänsten.
– Det har varit en intensiv höst och det är roligt att få vara med och ta projektet i mål, säger Erik Lööv, som började som projektchef i somras.

Han har tidigare jobbat med flera av Trafikverkets Stora projekt, bland annat som projektledare på Västlänken. Före det var han projektledare på BanaVäg i Väst där vi byggde dubbelspårsjärnväg och motorväg mellan Göteborg och Trollhättan.

8 december är det invigning för allmänheten där bland annat infrastrukturminister Anna Johansson och Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon deltar. Gästerna kan provåka i tunneln, men den är då inte ihopkopplad med det övriga nätet.

13 december, i samband med tidtabellsskiftet, startar trafiken på riktigt. Då är flaskhalsen över Hallandsåsen borta. Med den nya tunneln och de två spåren kommer det att bli dubbelt så många tåg som går i timmen, det vill säga från fyra till åtta stycken, men kapaciteten ligger på 24 tåg i timmen.

– Det kommer att underlätta för pendlare och andra som bor i området och det är just samhällsnyttan som är det roligaste med hela projektet. Redan när projektet startade fanns ett stort behov av utökad tågtrafik, och det har blivit större med åren, så nu håller vi huvudet högt och är väldigt stolta över vad vi kommer att bidra med.

När tunneln öppnar kan godstågen köra med full godsvikt utan krångel. I dag behöver en del att lasta om eftersom det gamla spåret är brant och kurvigt, vilket tvingar ner hastigheten och gör att tågen inte orkar fram. Alternativt har de letts om via södra stambanan.
– Med tunneln kommer hela systemet att bli stabilare och punktligare.

I projekt Hallandsåsen ingår också de tre nya stationerna Barkåkra, Båstad och Förslöv, samt rivning av den gamla banan.

Projektet är omfattande och kan delas in i två delar: Före och efter år 2002. 2002 gjorde man en omstart, med en ny organisation och ett helt nytt sätt att driva projektet. Efter omstarten har som mest cirka 350 personer varit involverade i bygget samtidigt.
Antalet entreprenader på Hallandsåsprojektet har varit 13. Den största har omfattat tunnelbyggnationen och entreprenör var Skanska-Vinci HB, ett samarbete mellan svenska Skanska och franska Vinci.

Utmaningarna har varit många, men vilka har varit de största?
– Det finns tre som funnits med under hela projekttiden: att det är ett uppsprucket berg med högt grundvattentryck som gör att vatten läckt in, miljöfrågan, det vill säga att återställa naturen och allmänhetens förtroende, säger Erik Lööv.

Hur har ni hanterat dem?
– Vi har haft stort fokus på tätningen av tunneln och ligger i dag långt under tillåtna värden enligt domen i mark- och miljödomstolen. Miljöfrågan har också varit genomgripande, men nu kan vi glatt konstatera att naturen är frisk och helt återställd. När omstarten skedde 2002 handlade det om att återfå allmänhetens förtroende för projektet. Förtroendet var väldigt lågt, med all rätt, men Trafikverket var öppna och ärliga om vad som gjordes och hur det påverkade omgivningen.

Hur känns det nu, när projektet snart är avslutat?
– Äntligen! Vi är alla stolta och glada. Det är lite fjärilar i magen och nedräkning tills tågen börjar rulla. 

Fakta: Projekt Hallandsåsen

  • Hallandsåstunneln består av två parallella enkelspårstunnlar på 8,7 kilometer.
  • Tunneln går mellan Båstad på den norra sidan av åsen och Förslöv på den södra sidan.
  • Hallandsåstunneln är en del av Västkustbanan mellan Göteborg och Lund.
  • Ökar kapaciteten över Hallandsås från 4 tåg per timme till 24 och fördubbla möjlig godsvikt.
  • Trafikstart sker 13 december 2015.
  • Kostnad: Totalt 10,8 miljarder kronor. (kostnadsläge 2008-01)

Några milstolpar:

1885                    Järnvägen över Hallandsås invigs.

1991                    Regeringen beslutar att tunneln ska byggas.

1993                    Tunnelborrmaskinen Hallborr fastnar. Borrmaskinen var gjord för hårda berg, och var inte lämplig i Hallandsåsens uppspruckna och vittrade berg.  Kraftbyggarna övergår till borra-spräng metoden.

1996                    Skanska kommer in som ny entreprenör.

1997                    Vattendomen överskrids. Rhoca Gil används för att täta tunnlarna, totalt 1 405 ton. Höga halter av akrylamid uppmäts i avloppsvattnet. Läckaget utlöser kris i tunnelns närområde, de bäckar där tunnelvattnet släpptes ut förgiftades. Fiskar dog och kor som drack ur bäckarna blev sjuka. Banverket och Skanska beslutar att stoppa projektet.

1998                    Tunnlarna saneras. Utökade tätningsarbeten. Omfattande miljökontrollprogram inleds. Beslutet om tunnelns framtid överlämnas till regeringen. Alternativ till tunnlarna samt olika tunnelalternativ utreds.

2000                    Tunneltätningen avslutas. Skanska lämnar projektet. Vattenläckaget understiger vattendomen.

2004                    Skanska-Vinci får klartecken att återuppta bygget.

2008                    Tunnelborrmaskinen Åsa gör genombrott i mellanpåslaget. I samband med det efterföljande underhållsstoppet byts maskinens borrhuvud. Maskinen fortsätter därefter norrut.

2010                   Den 25 augusti sker genombrott i det östra tunnelröret på norr och första tunneln är färdigborrad.

 2013                  Den 4 september sker genombrott i det västra tunnelröret på norr och båda tunnlarna är borrade

13 december 2015: Tunneln öppnar officiellt för trafik. 

Källa: Trafikverket