Nyheter

Nu är Nordbygg igång!

Nordbygg 2014 har öppnat. Foto: Susanne Bengtsson.

På tisdagsmorgonen slog dörrarna till Nordbygg upp.

Mässan är Norra Europas största mötesplats för samhällsbyggande. 900 utställare från ett 30-tal länder är på plats. Under dagarna fyra väntas cirka 60 000 besökare till Nordbygg som äger rum på Stockholmsmässan 1-4 april.

– Jag är stolt över att vi lyckas behålla vår position, och att samhällsbyggnadsbranschen väljer Nordbygg som arena, sa Peter Söderberg, projektchef för mässan, på invigningen.

Sustainable Days är ett nytt inslag på Nordbygg. År 2014 står Tyskland i fokus för konferensen, som arrangeras tillsammans med Tysk-Svenska Handelskammaren.

– Det här är en stor satsning som vi gör för att stärka vår position som arena för hållbart byggande. Seminarierna är ett unikt tillfälle för svenska och tyska aktörer inom hållbart byggande och stadsplanering ska träffas och utbyta kunskap och erfarenheter, förklarar Peter Söderberg, projektchef, Nordbygg.

I seminarieprogrammet hittar vi Krister Lindstedt, White Arkitekter som presenterar första etappens utvecklingsplan för Kiruna.

– Vi kommer att visa utvecklingsplanen för första etappen, där bland annat torget och stadshuset ingår. Det blir första gången den visas offentligt utanför Kiruna, berättar Krister Lindstedt, ansvarig arkitekt för projektet.

Uli Hellwig, vd på Hamburgs internationella byggutställning IBA är en annan föreläsare i seminarieprogrammet. Den internationella byggutställningen IBA i Wilhelmsburg har gjort stadsdelen till en förebild för integrerad och hållbar stadsplanering.

Wilhelmsburg ligger på en ö i floden Elbe. Trots sitt idylliska läge ansågs stadsdelen Hamburg länge oattraktiv som bostadsort. Ön dominerades av industribyggnader och fram till 70-talet användes den som en avstjälpningsplats för avfall.

Senast 2050 ska Wilhelmsburg vara helt självförsörjande av energi genom innovativa former av energiproduktion och återvinning.

– I en av husfasaderna finns till exempel glaselement inbyggda, där mikroalger ska kunna odlas. Senare används de till biomassa, el och värme. En annan fasad är försedd med ett gelliknande isolerings lager som från solsken tar hand om överbliven värme som kan användas senare vid behov, berättar Alrun Griepenkerl, projektledare på Tysksvenska handelskammaren. 

Intressegrupp, IG, Passivhus Sverige deltar också på Sustainable Days och kommer att presentera ett antal passivhusprojekt från idé till förvaltning. Besökarna kommer bland annat att få ta del av tips och råd gällande renovering steg för steg i ett passivhus.

– Vi ska att visa vad man genom rätt planering, placering, produkter och materialval kan man åstadkomma en värmeenergibesparing på upp till 75 procent jämfört med BBR:s regler för nyproduktion, berättar Simone Kreutzer, vd på IG Passivhus Sverige.

Nyheter inför årets mässa är en steg-för-steg-renovering med passivhuskomponenter för att främja en hållbar och långsiktig renovering. Dessutom kommer passivhus att få en ny miljöklassificering enligt vilken typ av material som använts och hur mycket energi som förbrukats under byggnadens livscykel.

IG Passivhus Sverige främjar byggandet av äkta passivhus vilket innebär att man följer den beprövade internationella passivhusdefinitionen.

– Vårt ansvar är att förmedla information, utbilda och skapa intresse för byggandet av fler passivhus till en så bred publik som möjligt, och det kommer vi att göra Nordbygg, säger Simone Kreutzer.