Nyheter

Nu börjar byggandet av Ulleråker

Rikshem kommer att bygga hus helt i trä. Rikshem har sedan tidigare ett intentionsavtal med kommunen om att bygga hyresrätter. Bild: Rikshem

Småa och Rikshem är de två byggföretag som fått de första markanvisningarna i Ulleråker.
Byggstart beräknas till sommaren 2017.

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott har valt ut de två för att deras byggkoncept förverkligar de visioner som kommunen har för Ulleråker om social och ekologisk hållbarhet.
 – När Ulleråker står färdigt kommer det vara en ny stadsdel i Uppsala med butiker, restauranger, och arbetsplatser. Mellan 15 000 till 19 000 personer kommer kunna bo, arbeta, och leva i Ulleråker. Det känns spännande att äntligen kunna presentera de byggföretag som är först ut i Ulleråker. Vi kommer att få se några av Uppsalas första flerfamiljshus helt i trä och dessutom en blandning av hyresrätter och bostadsrätter. Det blir även ett LSS-boende, berättade Erik Pelling, (S) ordförande i mark- och exploateringsutskottet.

Byggstart för första bostäderna beräknas till sommaren 2017 och första inflyttning blir redan under 2018. 
Både hyresrätter som bostadsrätter ska byggas.

Rikshem har sedan tidigare ett intentionsavtal med kommunen om att bygga hyresrätter.
–Vi är stolta över att ha fått förtroendet att vara med och förverkliga Uppsala kommuns vision för ett av landets största byggprojekt. Vi bygger mycket i trä och i Ulleråker passar det extra bra med fastigheter i trä dels ur hållbarhetsaspekt men också då området idag innehåller vackra tallar, samma träslag som vi bygger i, och som vi vill att husen ska smälta in bland, sa Erik Hävermark, chef projektutveckling, Rikshem.
Husen har ritats av Arkitema Architects. 

Helena Busck, regjonchef för Småa i Uppsala, är också positiv till uppdraget från Uppsala kommun.
– För oss är det ett hedersuppdrag att vi får vara först ut med att bygga i Ulleråker och därmed sätta nivån för hur ett av Uppsalas största stadsutvecklingsområde utformas med hänsyn till ett bra och ekologiskt hållbart boende.

Intresset för att bygga i Ulleråker är stort och inom kort startar kommunen en markanvisningstävling för att sålla ut ytterligare ett antal byggföretag som ska få vara med och bygga i området.
Markanvisningstävlingen för den första etappen i Ulleråker pågår från 2 maj fram till hösten 2016.
Därefter meddelar kommunen vilka som ska få bygga i de första kvarteren i det nya Ulleråker.