Nyheter

Nu börjar sprängningsarbetena i Slussen

Den 10 januari planeras ytliga sprängningsarbeten i schaktet på Katarinavägen att starta. 
Totalt är det mellan tio till tolv tusen kubikmeter berg som ska bort under 2017, för att göra plats åt Katarinavägens nya konstruktion.

Det blir cirka tre sprängsalvor om dagen, med en siren som varnar innan. 

Sprängningarna kommer att utföras i perioder under större delen av 2017.
Gränsvärdena för vibrationer i området är låga vilket innebär små salvor, men också att arbetet tar längre tid.

Den första perioden pågår preliminärt från januari till mars.
Det blir sedan ett uppehåll i cirka tre månader innan sprängningarna drar igång igen. Någon exakt tidplan är svår att sätta, då tiderna påverkas av hur fort arbetena mellan sprängningarna går.

Det är tio till tolv tusen kubikmeter berg som ska bort under 2017, för att bereda plats åt Katarinavägens nya konstruktion.

2019 planeras Katarinavägen att öppna för bil- och busstrafik igen, då är även den nya huvudbron på plats.  

I slutet av förra året  undertecknades genomförandeavtalet mellan Stockholms läns landsting och Stockholms stad för ombyggnaden av Slussen.

Avtalet reglerar detaljerna kring hur ansvar och kostnader ska fördelas mellan Staden och landstinget samt hur samarbeta ska ske kring det som berör ombyggnaden av Slussen och kollektivtrafiken.