Nyheter

Nu får han en ny rådgivare

Mattias Landgren har lämnat juristjobbet på Unionen för en nyinrättad tjänst som chefsjurist hos Byggnads. Där kommer han bland annat att agera rådgivare åt förbundsordföranden Hans TIlly.

– Jag hade träffat Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Johansson i samband med diskussionerna om Laval i Bryssel och öppnat för en eventuell flytt i framtiden. Ska man vara i en förening är Byggnads den våta drömmen för en jurist. Det är här det smäller. Det är intressant och spännande, säger Mattias Landgren.

Vad ska du göra?

– Jag kommer att vara rådgivare åt förbundsordföranden, vice ordföranden och avtalssekreteraren i lag- och avtalsfrågor, i EU-rättsfrågor och så småningom kanske processa. Fast Byggnads kommer att fortsätta anlita advokatfirman DLA Nordic.

När började du?

– Formellt den 15 mars. Jag hade tänkt mig en mjukstart, men hamnade direkt i avtalsförhandlingarna med Sveriges Byggindustrier, som startade samma dag. Det tillhör också mitt jobb att vara med på avtalsförhandlingarna, som fortsätter i eftermiddag. Nu närmast ska jag sätta mig in i kollektivavtalet ordentligt. Och i slutet av mars kommer jag att vara med på Europaparlamentets seminarium om utstationeringsdirektivet.