Nyheter

Nu flyttar de första in i nya stadsdelen

JM bygger kvarteret Nor i Täby Park. Foto: Susanne Bengtsson

Täby Park är en av de största stadsutvecklingsområdena i landet med 6000 nya bostäder. Nu har de första hyresgästerna börjat flytta in.
– I år kommer cirka tusen personer att flytta in, säger Maria Campos Björkquist, marknadschef Täby Park AB.

Täby Park är ett av de större pågående stadsbyggnadsprojekten i Sverige. Nu har de första boende börjat flytta in i den nya stadsdelen i norra Stockholm.

Täby Park, där JM och Skanska ska bygga 4000 av de 6000 blivande bostäderna, varav 10-15 procent är hyresrätter, kommer att bli den största stadsdelen i Norden med miljöcertifierande Svanenmärkta bostäder.

– Täby Park blir den största stadsdelen i Norden med miljöcertifierande Svanenmärkta bostäder, säger Maria Campos Björkquist.

Skanska, som svanenmärker sina nya hem sedan 2017, var den aktör som först fick dela ut nycklar till Täby Parks nya invånare. Den 31 mars var det inflyttning i bostadsrätts-projektet Klövern.

Nu fortsätter inflyttningen till nya kvarter, och den 15 maj låste de första bostadsrättsägarna upp sina dörrar till JM:s kvarter Nor som består av totalt 132 bostadsrätter. Nor kommer att bli JMs första Svanenmärkta bostadsrätter i Sverige.

Även de första hyresrätterna är klara och inflyttning påbörjad. Det är JM:s projekt Manegen med 128 lägenheter. I juni kommer nästa hyreskvarter att öppnas och här har Skanska byggt hyresrätter år Heba.

– Totalt kommer 1000 boende att flytta in i Täby Park under året.

Skanska och JM äger 75 procent av marken i Täby Park vilket innebär att av de totalt 6 000 bostäderna i stadsdelen kommer 4 000 byggas av JM och Skanska.

Täby Park projekteras på Täbys gamla galoppbana som sträcker sig norr om E18 mot Täby centrum. Totalt är det 70 hektar som under de närmaste åren förvandlas från galoppbana till en stadsdel. Täby Park är ett av de större pågående stadsbyggnadsprojekten i Sverige. Bygget kommer att pågå under större delen av 2030-talet. Totalt kommer 20 000 människor att bo i Täby park.

Täby Park

  • Täby Park är namnet på den stadsdel som byggs kring den före detta galopparenan i Täby. Det är också namnet på bolaget som ansvarar för planläggningen av området i samarbete med Täby kommun och Riksbyggen. Täby Park AB ägs av Skanska och JM. 
  • Täby Park ska blir 70 ha, lika stor som två Gamla Stan, och befolkas av 20 000 människor.
  • Av 6 000 bostäder byggs 4 000 av JM och Skanska.
  • Vid sidan av bostäderna kommer det att vara en stor andel kontors- och affärsytor, uppskattningsvis kommer 25 000 personer att leva och arbeta i den färdiga stadsdelen.
  • Tre skolor kommer att finnas i stadsdelen.
  • Bygget kommer att pågå under större delen av 2030-talet.