Nyheter

Nu gäller nya rot-regler

Från och med i dag gäller nya regler för redovisning av rot-avdrag. Foto: Anna Sjöström

Nu har de nya reglerna för hur företag ska redovisa rot- och rutavdrag börjat gälla.
För företagare innebär det att fler uppgifter ska lämnas in och att det måste göras elektroniskt.
För Skatteverkets del innebär det att det blir lättare att hitta de som gör fel.

Från och med första april ska redovisning och begäran om utbetalning ske elektroniskt, via Skatteverkets e-tjänst. Fler uppgifter måste lämnas in jämfört med tidigare och betalning görs endast till utförarens konto.
– Det har varit en för ihålig redovisning tidigare och för lätt att fuska med materialkostnader. De nya reglerna kommer att öka administrationen för den enskilde, men det känns motiverat i det här fallet, säger Peter Löfgren, för Byggbranschen i samverkan och utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier.
– De nya reglerna, med fler uppgifter som redovisas, ger oss ett bättre och säkrare underlag för kontroll. Vi ska inte störa de som gör rätt, men det blir lättare att hitta de som gör fel, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på rot och rut, Skatteverket.
I dag använder cirka 54 procent av de aktuella företagarna e-legitimation. Vill man som företagare av någon anledning inte skaffa sig e-legitimation, går det bra att använda ett ombud, men            utbetalning kan enbart göras till företagets eget konto.
 Enligt den nya lagen kommer företagare att behöva lämna in nya uppgifter som antalet arbetade timmar, materialkostnader, övriga kostnader för annat än hushållsarbete och material, exempelvis resekostnader samt vilken typ av arbete som utförts.

• De nya reglerna gäller för rot- och rutarbete som betalats efter den 31 mars 2015.

• Företag som begär utbetalning från Skatteverket för rot- och rutarbeten ska använda Skatteverkets e-tjänst.

• Tjänsten kräver att man har e-legitimation.

• Företag ska lämna uppgifter om vilken typ av arbete som utförts, antalet arbetade timmar, ersättning för material och eventuella andra debiterade ersättningar.

• Företag kan överlåta till ett ombud att använda e-tjänsten för sin räkning.

• Utbetalning kan enbart göras till företagets eget konto.

• Om du nyligen har startat din verksamhet och inte har möjlighet att redovisa elektroniskt, kanske det finns skäl för dig att bli befriad från att lämna ansökan via e-tjänsten. Du kan ansöka om befrielse under högst sex månader senast den 30 april 2015.

Källa: Skatteverket