Nyheter

Nu gasar JM

Efterfrågan på bostäder är god. Nu ska JM starta fler byggprojekt. JM presenterade under torsdagen sin delårsrapport. Och tongångarna är positiva.

— En god försäljnings- och bokningsnivå i den pågående produktionen medger en högre nivå av produktionsstartade bostadsprojekt, säger JM:s vd och koncernchef Johan Skoglund i rapporten.

Ökningen är dock beroende av att rekryteringen av personal genomförs enligt planen.

Även på längre sikt tycker Johan Skoglund att JM har goda förutsättningar, bland annat på grund av en stor befolkningsökning på de marknader där företaget är verksamt.

Under årets tredje kvartal redovisar JM ett resultat före skatt på 175 miljoner kronor, att jämföra med 150 miljoner för motsvarande period förra året. Men aktieanalytiker hade räknat med ett ännu högre resultat, 193 miljoner kronor, enligt SME Direkts sammanställning.

Under det tredje kvartalet i år har JM sålt 758 bostäder och byggstartat 811. För motsvarande kvartal 2009 är siffrorna 879 sålda och 763 byggstartade bostäder.

Antalet anställda var i slutet av september 2 058 personer, varav 987 hantverkare och 1 071 tjänstemän.