Nyheter

Nu görs sista prövningen <br/> om Citybanan och miljön

På torsdag eftermiddag blir det slutplädering i målet om hur mycket grundvatten som får läcka ut under byggandet och driften av Citybanan i Stockholm. Fastighetsägarna i och runt tunnelområdet i Stockholm oroar sig för häftiga ras, sättningar och andra sk

Den sista juridiska prövningen av tillstånden i Citybanan-ärendet närmar sig sitt slut.

I dag torsdag klockan 13 håller parterna slutläderingar i målet om hur mycket grundvatten som ska tillåtas läcka ut från pendeltågstunneln som ska löpa under centrala delar av Stockholms City.

Under byggnationen och driftstiden (den beräknas till 100 år) kommer Banverket att pumpa ut och leda tillbaka grundvatten till de lager av jord, lera och berg som Stockholm vilar på.

Ras oroar

På ena sidan står stora fastighetsägare som Diligentia, Jungberggruppen, och Afa Fastigheter, liksom bostadsrättsföreningar i Vasastan, vilka befarar ras och sättningar av byggnader, om Banverket tar ut för mycket grundvatten .

De anser att nya tekniska utredningar behövs och att vattenvillkoren bör skärpas. Dessutom vill man att domstolen ska besluta om villkor för vibrationer och buller.

På andra sidan står byggherren Banverket, som i en tidigare instans, Miljödomstolen, helt och hållet fick gehör för de tillståndsvillkor för vattenverksamheten som man själv ansåg var rimliga.

Myndigheter tveksamma

Men flera myndigheter, bland dem Sveriges geologiska undersökning, Sveriges geotekniska institut och Länsstyrelsen i Stockholm, har uttryckt tveksamhet till det stora inläckage som Miljödomstolen tillåter och anser att vattenvillkoren måste bli strängare.

Sammanlagt berörs 1.200 fastigheter i Stockholm. I en av dessa i närheten av Odenplan bor Ulf Hanno, som följt rättegången i Miljööverdomstolen sedan starten i måndags:

— Många experter anser att det finns bättre tätningsmateriel än de Banverket ämnar använda men enligt Banverket skulle de bli för dyra, säger han.

Det har också under rättegångsdagarna funnits stora frågtecken kring återförandet av grundvattnet till berggrunden som Banverket måste göra, uppger Ulf Hanno.

Citybananprojektet ser ut att bli det största vatteninfiltrationsprojekt som hittills utförts i Sverige.

Mats Lewan