Nyheter

Nu inleds byggnationen av nya reningsverket

Nya avloppsreningsverket i Kristianstad. Bild: Kristianstad kommun

NCC ska i samverkan med Kristianstads kommun utföra om- och tillbyggnad av det centrala reningsverket i kommunen. I våras påbörjades markarbetet och nu avropas den största delen av projektet, byggnationen av själva avloppsreningsverket. Ordervärdet uppgår till cirka 360 MSEK.

Samarbetet inleddes redan 2017 då NCC och Kristianstads kommun tecknade ett samverkansavtal för utbyggnaden av reningsverket. Sedan dess har parterna planerat, budgeterat och projekterat för ombyggnaden tillsammans. I maj 2020 började NCC förbereda marken för byggnationen med ett omfattande pålningsarbete och byggtekniskt står projektet nu inför byggnationen av den stora avloppsreningsbyggnaden.

– Projektet görs i samverkan med Kristianstads kommun och vi har nu kommit överens om omfattningen för nästa del i arbetet och tecknat entreprenadavtal, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef, NCC Infrastructure, i ett pressmeddelande.

Det blir i princip ett helt nytt reningsverk med den senaste tekniken, bland annat biologisk rening med membran. NCC har stor erfarenhet av att anlägga och förnya VA-infrastruktur. Genom specialistenheten Vatten och Miljöteknik har NCC, som enda byggbolag i Sverige, kompetens för hela VA-processen och kan därmed bygga och installera nyckelfärdiga vattenverk och avloppsverk.

– Kristianstads nya centrala reningsverk kommer att byggas bredvid det gamla, vilket är en stor teknisk fördel. När anläggningen tas i drift 2024 kommer det vara ett modernt reningsverk byggt för många år framöver, säger Kenneth Nilsson.

Uppdraget är en totalentreprenad och avropet för denna del av projektet uppgår till cirka 360 miljoner kronor.