Nyheter

Nu kan fakturorna betalas på nätet

De gamla pappersfakturorna kan snart vara historia — ersatta av ”eBuild” som kan bli byggsektorns standard för fakturahantering. Skanska, NCC, Peab, Beijer Byggmaterial och Svevia uppmanar sina leverantörer att skicka fakturor via den nya nätportalen.

Fördelarna är att det blir enklare, billigare, snabbare och med mindre jobb än med pappersfakturor — som ofta måste granskas, kontrolleras, stoppas in i pärmar, följas upp, och inte sällan bearbetas en vända till när mottagaren returnerar dokumenten.

Enligt företaget Beast, som vid månadsskiftet augusti-september satte ”eBuild” i drift, skapade man under de första tio dagarna drygt 2 000 elektroniska fakturor i portalen — och sparade runt 200 000 kronor, en hundralapp per faktura.

Fakturaportalen är i första hand avsedd för byggsektorn — byggbolag, fastighetsbolag, grossister, återförsäljare, leverantörer och underentreprenörer.