Krönikor & Debatt

”Nu måste den nya regeringen lösa cementkrisen”

Malin Löfsjögård, vd på Svensk Betong, om cementkrisen i landet och om konsekvenserna vid ett stopp för Cementa i Slite.
Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong. Foto: Svensk Betong.

”Tillgången på cement i närområdet är starkt begränsad. Risken är att Sverige blir beroende av att handla från auktoritära länder som Kina och Turkiet”, skriver Malin Löfsjögård, vd på Svensk Betong i en debattartikel i Byggvärlden.

Den 6 juli 2021 briserade cementkrisen då Mark- och miljööverdomstolen meddelade att de avvisade Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i Slite på Gotland. Det akuta läget undanröjdes temporärt av en tillfällig lagstiftning som gav Cementa ett förlängt tillstånd till årsskiftet 2022/2023. I veckan inleds huvudförhandlingen gällande bolagets nya ansökan. Det är då Mark- och miljödomstolen ska ta ställning till om brytningen kan fortsätta ytterligare fyra år där man aviserat ett domslut i december.

I dag används runt 2,9 miljoner ton cement i Sverige varje år. I Slite produceras upp emot 75 procent av denna cement. Betong och cementindustrin sysselsätter närmare 9 000 personer. Men ett stopp för kalkbrytningen skulle inte bara innebära en tvärnit för alla som direkt jobbar med materialen, det skulle även betyda ett stopp för svensk samhällsekonomi.

Enlig branschorganisationen Byggföretagen kan det resultera i 160 000 förlorade jobb under 2023 med ett samlat produktionsbortfall på närmare 140 miljarder kronor – motsvarande 2,6 procent av BNP.

På kort sikt är det inte möjligt att ställa om till ökad import av cement för att täcka ett produktionsbortfall från Slite, utan det tar flera år att få på plats. Frågan är om det ens är önskvärt kopplat till Sveriges säkerhet och beredskap, men även ur ett hållbarhetsperspektiv.

Tillgången på cement i närområdet är starkt begränsad. Risken är att Sverige blir beroende av att handla från auktoritära länder som Kina och Turkiet. I en tid av en orolig omvärld är det här fel väg att gå. Stora utmaningar finns kopplat till logistik och en betongtillverkare kan inte heller byta ut cement hur som helst då det krävs testning och provning för kvalitetssäkring av betongen.

Betong och cement är även avgörande för landets klimatomställning. Vi ser i dag stor potential i att ersätta delar av cementen med alternativa bindemedel för minskad klimatpåverkan. Dessa alternativa bindemedel kan dock inte ersätta cementet fullt ut. Cement och kalksten kommer fortsatt att vara viktiga råvaror för tillverkning av betong under överskådlig tid. Vi behöver en långsiktigt hållbar och tryggad cementförsörjning i Sverige.

Ett av Sveriges största klimatomställningsinitiativ, en CCS-anläggning i Slite, för att kunna tillverka klimatneutral cement är avhängig fortsatt långsiktigt tillstånd för kalkstensbrytning. Anläggningen kommer att kunna fånga in motsvarande tre procent av Sveriges totala utsläpp och är helt avgörande för att byggsektorn ska klara av sin klimatomställning. Om kalkbrytningen stoppas riskerar den här satsningen att gå förlorad.

Vi befinner oss i ett läge med risk för allvarliga konsekvenser för hela vårt svenska samhälle om Cementa inte ges förnyat tillstånd. För utan cement, ingen betong. Och utan betong avstannar såväl samhällsutvecklingen som klimatomställningen. Därför är det bråttom för Ulf Kristerssons nya regering att lösa cementkrisen.

/Malin Löfsjögård, vd på Svensk Betong