Nyheter

Nu rivs skandalbygget

Rivningen av SBC:s 48 fuktskadade bostadsrätter i Mälarhöjden i Stockholm har börjat. För att alla byggfel i husen ska kunna åtgärdas ska byggnaderna göras stomrena innan de byggs upp igen. <br></br> — Jag har aldrig varit med om byggfel i den

Nya byggbodar håller på att lyftas på plats. Byggnadsarbetare rör sig i några av lägenheterna. De tre höga svartvita husen ser ödsliga ut.

De 48 familjer som har bott här har flyttat ut i väntan på att alla byggfel ska åtgärdas. Byggnaderna ska rivas tills de är stomrena, sedan ska allt byggas upp igen. Och den här gången ska det göras rätt, med utförliga kontroller.

I en lägenhet håller Mats Nederstedts föräldrar på med packningen. Mats Nederstedt flyttade in den 8 februari förra året. Nu ska han flytta ut om två dagar.

Bara några månader efter inflyttningen fick han ett brev från SBC där det stod att alla måste flytta ut. Man hade upptäckt byggfel i golven som hade orsakat mögel.
— Det var en chock, ska jag säga. Det tog en stund innan den hade lagt sig, berättar han.

Han har fått tag på en trea som han ska hyra i andra hand. Den ligger alldeles i närheten och där ska han och de två barnen bo under renoveringen.

20 familjer har tappat förtroendet för SBC och valt att låta köpet gå tillbaka. Men Mats Nederstedt tror att boendet kommer att bli bra i slutänden.
— Förtroendet har svajat en del under tiden, men nu har jag det. Vi var arga i en och en halv månad, men nu är det bra igen, säger han.

SBC står för kostnader för packning, flytt och boende under det år som reparationerna väntas ta. Dessutom ska bostadsrättsägarna få ekonomisk kompensation för besväret.

Problemen i bostadsprojektet har varit många. Det började med att man upptäckte att golven sviktade vid besiktningen. När golvet bröts upp såg man att plastfilmen hade placerats fel och gett upphov till mögel.

Sedan upptäcktes att det även fanns mögel i väggarna. Bengt Lindblom, fuktexpert på Grontmij, tror att det beror på att utfackningsväggarna blev fuktiga under byggskedet. Nu har SBC beslutat att riva allt utom stommen innan allt byggs upp igen.

Även badrummen ska rivas, eftersom SBC inte har hittat några dokument på att tätskikten är godkända enligt SP:s krav.
— Vi vet inte än om det finns byggfel även i badrummen, men vi vågar inte chansa, säger Håkan Siggelin, SBC:s projektchef för återuppbyggnaden av Eolshäll.

På ett av husen har tätskiktet i en loftgång inte placerats på rätt sätt. Därför har fukt runnit ner mellan golvet och väggen, med följden att väggen i lägenheter under loftgången har möglat.

— De har haft riktiga klåpare här, tyvärr. Men allt går att fixa, säger Bengt Lindblom.

Det är ovanligt många byggfel som har radats upp i bostadsprojektet.
— Det är så många fel här, vi har både fuktproblem och byggfel. Det är helt otroligt att det kan bli så mycket på ett och samma ställe. Små fel har väl hänt lite här och där, men inte i den här omfattningen. Jag har aldrig varit med om något liknande, säger Håkan Siggelin.

Han anställdes på SBC för cirka ett år sedan. När han fick ansvaret för återuppbyggnaden av Eolshäll tyckte han först att det var jobbigt.
— Det var jobbigt med den massiva besvikelsen från de boende. Men jag upplever nu att de tror på det vi gör, säger han.

Bengt Lindblom ska kontrollera återuppbyggnaden ur fuktsynpunkt.
— Jag kommer att ha en väldigt omfattande och noggrann kontroll här. Varje lägenhet ska kontrolleras och skrivas protokoll för. Och de boende får komma och titta själva när vi sätter igen väggarna, säger han.

Håkan Siggelin menar att entreprenadformen, delad totalentreprenad, har bidragit till de många problemen vid bygget.
— Det är en krånglig entreprenadform med oerhört svåra gränsdragningar för ansvaret, säger han.

Dessutom menar han att SBC som beställare har haft en för liten bemanning för att sköta kontrollerna.
— Egenkontrollen har inte fungerat här. Beställaren måste kontrollera byggarens egenkontroll, säger han.

Efter att byggfelen uppdagades har tre personer i ledningen av dotterbolaget SBC Mark fått lämna företaget. SBC har också infört nya rutiner för hur projekt ska styras och följas upp.

Byggfelen kostar SBC 270 miljoner kronor, inklusive återuppbyggnad, konsultarvoden och ersättning till de boende. Det är till och med mer än vad projektet skulle kosta från början att bygga; 220 miljoner kronor.

Nu förhandlar SBC om ekonomisk ersättning med de ansvariga entreprenörerna.
— Flera av entreprenörerna är inte den typ vi normalt jobbar med vad gäller seriositet, storlek, ekonomiska resurser och kvalitetsstämpel. Upphandlingen gjordes 2005 när det var högkonjunktur, då tog vi beslut om att frångå den entreprenadform vi vanligtvis väljer, totalentreprenad, säger Helena Skåntorp, vd på SBC.

Står SBC pall för den här ekonomiska smällen?
— Ja, det kommer vi att göra, säger Helena Skåntorp.

Fakta / Eolshäll

SBC:s bostadsprojekt Eolshälli Mälarhöjden omfattar 48 lägenheter i tre hus. Projektet skulle från början kosta 220 miljoner kronor, men flera byggfel och fuktproblem leder till att ombyggnaden totalt sett kommer att landa på 270 miljoner kronor.

Renoveringenberäknas ta ett år och under den tiden får familjerna flytta till annat boende.