Nyheter

Nu sänks boräntan

Riksbankens aviserade sänkning av reporäntan verkar ge resultat på bankernas bolåneräntor. Skandinaviska Enskilda Banken meddelade i dag att den sänker den rörliga räntan lika mycket som Riksbanken sänker reporäntan.

SEB sänker den rörliga bolåneräntan med 1,75 procentenheter. Samtidigt sänks tremånadersräntan till 3,74 procent.

– Riksbankens meddelande om reporäntesänkningen idag får direkt positiva följder på upplåningsräntorna, som nu sjunker. Och SEB kan därför direkt sänka den rörliga bolåneräntan och tremånadersräntan, säger Rikard Josefson, ställföreträdande chef Retail Sverige, i ett pressmeddelande.

SEB:s sänkning för den rörliga räntan träder i kraft den 10 december, det vill säga samma dag som sänkningen av reporäntan. Tremånadersräntan sänks redan i morgon, fredag.

Även Danske Bank sänker sina bolåneräntor med anledning av Riksbankens besked. Från och med i morgon ligger räntan på deras rörliga bolån 1,55 procentenheter lägre. De övriga räntorna sänks med mellan 0,2 och 0,35 procentenheter.

Bolåneinstitutet SBAB sänker bolåneräntorna från och med i morgon, fredag, med mellan 0,34 och 1,25 procentenheter.