Nyheter

Nu släpps nya versionen av BREEAM-SE

NCC:s och Platzers nya byggnad Kineum i Gårda i Göteborg. Illustration: NCC/Platzer

Sweden Green Building Council släpper en ny version av manualen för BREEAM-SE.

BREEAM-SE New Construction 2017, kommer ersätta den befintliga BREEAM-SE 2013.

Ett av de första projekten som kommer använda den nya manualen är NCC:s och Platzers nya byggnad Kineum i Gårda i Göteborg. 

Den nya manualen är baserad på den internationella BREEAM-manualen från 2016, med anpassningar gjorda för svensk lagstiftning, förhållanden och standarder.

Den nya manualen går att använda för fler typer av byggnader än tidigare. Med BREEAM-SE 2017 går det nu även att certifiera bland annat skolor, förskolor och bostäder. Om en byggnadstyp inte hanteras av manualen kommer det även i fortsättningen att gå att göra en BREEAM-SE Bespoke-certifiering.

BREEAM-SE 2017 har varit efterlängtad av branschen och våra kunder. Det är positivt att manualen både är anpassad till fler byggnadstyper, och att BREEAM-SE får ett ännu mer holistiskt perspektiv i och med de nya indikatorerna som ingår. Det är också roligt att det går att söka om egna innovationspoäng – det hoppas jag kan sporra branschen och premiera aktörer som är innovativa och ligger i framkant, säger Sabina Jonestrand, chef för BREEAM på Sweden Green Building Council. 

Ett av de första projekten som kommer använda den nya manualen är NCC:s och Platzers nya byggnad Kineum i Gårda i Göteborg. Byggnaden blir knappt 30 våningar hög, med 30 000 kvadratmeter yta, där det skapas ett forum för nytänkande, kreativitet och möten.

– Vi har stora förhoppningar om att den nya manualen ytterligare kommer att stödja oss att skapa en miljövänlig och hållbar byggnad som håller in i framtiden, säger Sofia Tabod, projektledare för Kineum Gårda på NCC, i ett pressmeddelande.

Registrering mot den nya manualen öppnar 16 november 2017. Registrering mot nuvarande manual, BREEAM-SE 2013, stänger den 16 december 2017 och den nya manualen blir då obligatorisk för nya registreringar. 

Assessorer och Accredited Professionals för BREEAM-SE 2013 behöver gå en kompletteringskurs för den nya manualen. Samtliga av Sweden Green Building Councils BREEAM-SE-utbildningar kommer från hösten 2017 enbart gälla för BREEAM-SE NC 2017. Inom kort kommer Sweden Green Building Council även erbjuda en uppdateringskurs för de som inte är assessorer och AP, men behöver en djupare kunskap om vad förändringarna i den nya manualen innebär.

Den manual som nu släpps är på engelska. Det är denna version av manualen som är den gällande och har godkänts av BRE. En svensk översättning av manualen görs nu för att underlätta certifieringsarbetet. Den svenska släpps den 16 december.

 

Här kan ni ladda ner nya manualen.
FAKTA

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien, utvecklat och administrerat av the Building Research Establishment (BRE). BREEAM är ett av de äldsta miljöcertifieringssystemen och systemet har använts för att certifiera över 500 000 byggnader.

BREEAM-SE används för att certifiera nyproducerade byggnader och byggnadens miljöprestanda bedöms inom ett antal olika områden. Till exempel bedöms och poängsätts byggandens energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering. Även projektledningen, byggnadens placering i förhållande till allmänna kommunikationsmedel, val av byggnadsmaterial och de föroreningar byggnaden kan ge upphov till ingår i bedömningen. Extrapoäng kan uppnås för hur innovativ byggnaden är i sina tekniska lösningar.

Källa: SGBC