Nyheter

Nu slåss företagen om bygguppdragen

De stora beställarna har mötts av ointresserade byggföretag och skenande priser. Men nu har trenden brutits och konkurrensen om uppdragen är hård. <br></br> — Vi förväntar oss att ökningen av anbudspriserna kommer att vända, säger Hans Norgren

Allt fler byggföretag hör av sig till branschens beställare för att se vad som är på gång. Det säger flera stora beställare till Byggvärlden vid en rundringning.

— Det är de medelstora byggföretagen som hör av sig allt mer. De allra största har fortfarande fullt upp och är inte intresserade av att bygga hyresrätter här. Men erfarenheterna säger att när de medelstora byggföretagen börjar höra av sig kan man förvänta sig att de stora drakarna ringer åtta till tolv månader senare, säger Hans Norgren.

Enligt Hans Norgren kan de mindre byggföretagens ökade intresse vara ett tecken på att antalet objekt att konkurrera om minskar.
— Dessutom använder vi oss allt mer av tyska byggföretag vilket ökar konkurrensen, säger han.

Roger Pohjanen, chef för affärsområde Bygg på Riksbyggen, bekräftar att byggföretagen visar ett större intresse.
— Det är allt fler mellanstora företag som hör av sig. Tyvärr är de ofta för små för att ta hand om hela entreprenaden så det har blivit mer delade entreprenader, säger han.

Även på Familjebostäder märker man av ett ökat intresse från medelstora byggföretag.
— Vi får också in fler anbud. I slutet av förra året hade vi upphandlingar på flera ombyggnationer i Stockholm. Normalt får vi in runt tre anbud men nu kom det in sju till åtta anbud per upphandling, säger Ingvar Andreasson, teknisk direktör på Familjebostäder.

Varför visar byggföretagen större intresse?
— Svårt att säga. Just nu har vi ingen konjunkturavmattning men vi kan ana den. Det kan vara en förklaring, säger han.

Johan Lundvall, inköpschef på Svenska Bostäder anser att det blivit för dyrt att bygga. Därför blir det färre uppdrag.

— Att byggföretagen är för dyra i kombination med att vi inte får sätta marknadsmässiga hyror gör att vi inte har råd att bygga lika mycket längre. Jämfört med ifjol bygger vi hälften så mycket. Det gör att fler byggföretag hör av sig, säger han och ger exempel från Järvafältet i Stockholm där en aktuell ombyggnation fick över 100 anbud.
— Det är onormalt mycket, säger han.

Lars Jagrén, chefekonom på Sveriges Byggindustrier, håller till stora delar med beställarnas prognoser.
— Företagen tror på en dämpad byggmarknad framöver och de tror att prisökningen på anbuden kommer att dämpas. Båda delarna tyder på att byggföretagen tror på en tuffare konkurrens. Däremot kan man inte bara skylla på byggföretagen för att det blivit för dyrt. Orsaken är snarare ökade materialkostnader. Men nu finns indikationer på att även den bubblan är på väg att spricka, säger Lars Jagrén.