Nyheter

Nu startar bygget av Malmös nya domstolsbyggnad

Bild: Henning Larsen Architects

 Bygglovet för Malmös nya domstolsbyggnad har vunnit laga kraft vilket gör att Castellum nu kan påbörja byggnationen. Byggtiden är beräknad till cirka 2,5 år.

Castellum påbörjar byggnationen av Malmös nya domstolsbyggnad i expansiva Nyhamnen i centrala Malmö, vilket blir en av norra Europas största arbetsplatser för jurister. För Castellum handlar det om en investering på 1,3 miljarder kronor.

Sedan tidigare har Peab upphandlats som entreprenör. Byggstarten planeras att starta under andra kvartalet 2020. När byggnaden är färdigställd kommer den att bestå av cirka 26 500 kvm moderna lokaler varav 24 000 kvm kommer att hyras av Domstolsverket och inrymma Malmö Tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö och Hyres- och arrendenämnden i Malmö. Castellum avser att finansiera projektet med egna intjänade medel och outnyttjade krediter.

– Det är glädjande att bygglovet trätt i kraft så att vi kan påbörja byggnationen. Vi är stolta att få bygga denna fantastiska fastighet med statliga Domstolsverket som långsiktig hyresgäst. Det är extra roligt att vi samtidigt bygger E.ON:s huvudkontor mitt över gatan. Sammantaget är det investeringar på cirka 2,6 miljarder, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör, Castellum AB, i ett pressmeddelande.

Byggtiden är beräknad till ca 2,5 år och preliminär inflyttning blir under slutet av 2022. Byggnaden kommer certifieras enligt högsta miljöcertifieringsnivån Miljöbyggnad Guld med fokus på bland annat energieffektivitet och materialval.