Nyheter

Nu startar bygget av Max IV

Nu är det klart vem som ska uppföra forskningsanläggningen Max IV i Lund. Bygg- och fastighetsbolagen Peab och Wihlborgs får tillsammans 900 miljoner kronor för att bygga husen som ska rymma den gigantiska röntgenkällan nere i den skånska myllan.

Fastigheten kommer därefter att ägas av Wihlborgs och hyras ut till Lunds universitet i 25 år för ytterligare 400 miljoner kronor. Själva acceleratorn, som sätter fart på de elektroner som ska ge upphov till den intensiva röntgenstrålningen, kostar dessutom runt 1,9 miljarder kronor.

– Till detta kommer ytterligare närmare tjugo miljoner kronor per år i driftskostnader, framför allt för att betala elräkningarna, säger Lars Laveson, projektdirektör vid Lunds universitet.

Redan i sommar kommer Peabs första schaktmaskinerna till byggplatsen, och någon gång under 2013 eller 2014 är anläggningen färdig för intrimning. Och 2015 räknar forskarna att komma igång med de första experimenten.

Ungefär samtidigt som arbetet med Max IV avslutas, påbörjas bygget av ESS alldeles intill. Forskningsanläggningen ESS, som blir ännu dyrare än Max IV, ska användas för liknande forskning. Men istället för röntgenstrålning nyttjas neutronstrålning för att studera materiens innersta.

Vem som ska bygga ESS är ännu oklart, men de två anläggningarna som byggs intill varandra har mycket infrastruktur många avtal gemensamt.

Max IV använder synkrotronstrålning som uppstår när elektroner böjs av i sin bana. Strålningen är i form av mycket väldefinierad och intensiv röntgenstrålning, som används för att studera olika materials uppbyggnad i detalj.

Anders Wallerius / Ny Teknik

Se animation av anläggningen via Ny Tekniks hemsida