Nyheter

Nu startas kampanj mot fuktskador i fasader

En kampanjorganisation mot fukt och mögel i fasader har nyligen bildats. <br></br> — Det är en skandal att hus byggs med teknik som byggföretagen vet inte fungerar, säger Peter Vilén, civilingenjör med mångårig byggbranschvana.

I sina dagliga promenader runt Malmö såg civilingenjören Peter Vilén hur hus byggdes med enstegstätade, oventilerade fasader.
— Det är en skräpmetod, det finns inte en chans att hus byggda med den metoden håller. Byggföretag som fortsätter bygga med enstegstätade fasader är oerhört arroganta, i slutänden är det de boende som drabbas, säger Peter Vilén.

Han berättar om byggprojekt han själv varit engagerad i under sina år inom byggbranschen – och om den ökade frustration han känt vid varje larm om mögel och fukt i fasader. Husen borde aldrig ha byggts med enstegstätning, är hans fasta åsikt.

Byggvärlden har i tidigare artiklar uppmärksammat problemen med fukt och mögel i fasader. Sedan dess har allt fler krävt ett stopp på byggmetoden med enstegstätade, oventilerade fasader. Villaägarnas riksförbund kräver att regeringen ändrar lagen om byggfelsförsäkring, för att stärka skyddet för enskilda konsumenter som köper småhus. Organisationen uppger att tusentals småhusägare kan ha drabbats av ”den felaktiga byggmetod som stänger inne fukt” och att de inte kan räkna med ekonomisk kompensation för detta.

Nu har Peter Vilén bildat en kampanjgrupp vars arbete mot den kritiserade byggmetoden rullat i gång. Ett första steg blev att ställa frågor till byggföretagen. Nästa steg att kontakta bostadsminister Mats Odell. Därefter uppmärksammades Villaägarna om riskerna med metoden, vilket ledde till att organisationen gick ut med ett brett upprop till pressen och sina medlemmar.

— Vi har bara börjat vårt arbete. Målsättningen är att inga bostadsköpare ska behöva flytta in i hus som byggts med den här metoden. Fasaderna kommer att mögla. Det här rör sig inte om hus som kommer att ”stå i tvåhundra år” som JM:s vd Johan Skoglund går ut och säger, trots att de fortsätter bygga med enstegstätning, säger Peter Vilén.

Han är övertygad om att byggföretagen som valt att fortsätta med byggmetoden kommer att ställas till svars av bostadskonsumenterna, mer förr än senare.

Flera byggföretag har försvarat metoden och hävdat att fukt uppkommer först när konstruktionen är felaktig, eller vid installationer som ger fuktinsläpp i fasaderna. JM är ett av dem.

Lennart Henriz, chef för verksamhetsutveckling på JM, har ni diskuterat att upphöra med enstegstätning som metod för fasadkonstruktion inom JM?
— Vi diskuterar metodutveckling hela tiden och måste vara lyhörda för våra kunders önskemål. Men någon diskussion om att sluta med enstegstätning har vi inte fört. Vi har förtroende för metoden. Är man noggrann i genomförandet så är det en bra metod, säger han.