Nyheter

Ny affärsenhetschef för JM Bostad Riks

Susanne Persson efterträder Sören Bergström som ansvarig för Affärsenhet JM Bostad Riks i JMs koncernledning.

Susanne Persson tillträder befattningen som chef för Affärsenhet JM Bostad Riks den 1 januari 2018. 

Susanne har under de senaste fyra åren varit regionchef för JMs verksamhet i södra Sverige. Susanne har lång och bred erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen, senast från en liknande tjänst på PEAB och dessförinnan arbetade hon på Skanska.

Susanne efterträder Sören Bergström som går i pension till årsskiftet 2018/2019 efter nästan trettio år i JM i flera framträdande befattningar, senast som chef för Affärsenhet JM Bostad Riks. Sören kvarstår i JMs koncernledning som Inköpsdirektör.