Nyheter

Ny affärsutvecklingschef för Skanska Nya Hem

Bengt Fardelius

Bengt Fardelius blir ny affärsutvecklingschef på Skanska Nya Hem Stockholm. Han har arbetat på Skanska i 20 år, varav de senast tio år inom BoKlok.

Som affärsutvecklingschef för Nya Hem Stockholm kommer Bengt Fardelius att fokusera på att öka bostadsbyggandet och samtidigt klara omställningen till ett ännu mer hållbart bostadsbyggande.

– Rekryteringen är en viktig del i att fylla på med senior kompetens i regionen. Vi står inför en expansiv fas med ett stort fokus på att starta fler bostadsprojekt i Stockholmsregionen. Bengt kommer bidra och till att stärka vår position på marknaden, säger Christoffer Järkeborn, regionchef Nya Hem Stockholm, i ett pressmeddelande.

Bengt Fardelius har stor erfarenhet från bostadsutveckling och affärsutveckling och har arbetat på Skanska i 20 år, varav de senast tio år inom BoKlok.

– Jag ser mycket fram emot uppdraget på Nya Hem Stockholm. Det är en region i ständig förändring och tillväxt. Stockholm har stora möjligheter, men också utmaningar – bland annat ett stort bostadsunderskott som kan hindra tillväxten om vi inte ser till att få utbudet mer i balans, säger Bengt Fardelius, tillträdande affärsutvecklingschef, Skanska Nya Hem Stockholm.

Bengt Fardelius tillträder till sin nya tjänst 1 april 2020.