Nyheter

Ny analysteknik för berget i Förbifarten

Trafikverket har köpt in ny teknik för att snabbare och säkrare kunna analysera berget vid tunneldrivning. Foto: Mikael Ullén

Trafikverket satsar på ny teknik för att analysera berget vid tunneldrivning. Metoden, som ger en 3D-bild över bergets egenskaper, kommer inom kort att börja användas i Förbifarten, för att sedan användas i flera projekt.
– De främsta fördelarna är korta stopp och att analysområdena är betydligt längre, säger Linus Levinson, projektledare Tunnel Söder, Förbifart Stockholm.


Tunnel Seismic Prediction, TSP, testades för ungefär ett år sedan i den kända svaghetszonen under Mälaren mellan Sätra varv och ön Kungshatt.
Metoden kombinerar seismik och en programvara som ger en 3D-bild över bergets sammansättning, till exempel sprickbildningar och poröst berg.

– Med TSP behöver vi inte borra, vilket betyder att prediktionen blir mycket bättre eftersom vi kan analysera ett mycket större område och inte bara det vi ser i kärnborrbitarna. Det är ett väldigt säkert sätt att analysera berget, det gör att vi blir väl förberedda och får en bättre förståelse för vad som ligger framför oss när vi ska driva tunnel, säger Linus Levinson.

Andra fördelar är att med TSP kan ett område upp till 200 meter analyseras, att jämföra med cirka 20 meter med normal MWD-borrning, Measure while drilling. Linus menar också att TSP är ett bra komplement till andra metoder för att minska risker och vara mera förberedd på vad som väntar gällande bergets beskaffenheter.

– Med tanke på att vi driver cirka 10 meter tunnel per vecka så gör TSP att vi har bra med tid att räta ut eventuella frågetecken som ligger framför oss. Vi kan på så sätt minska risken med oplanerade stopp, som vi helst undviker, och veta exakt vart vi behöver förstärka på en sträcka i stället för att förstärka hela sträckan för att vara säkra.
Dessutom är metoden snabb och kräver cirka två timmars stopp i tunnelarbetet för att genomföras.

Linus Levinson berättar att intresset för att prova TSP väcktes under en konferens i Norge.
– Norska Statens Vegvesen använder metoden och eftersom de bygger på liknande sätt som vi gör i Sverige så borde den fungera bra även på svenska projekt. Här väcktes tanken att prova på Mälarpassagen, säger han.

Leverantören, Amberg Engineering, anlitades för analyser. Resultatet var så bra att Trafikverket efter utvärdering och rekommendation från Linus Levinson bestämde sig för att köpa in egen utrustning.

– Seismik har använts i många år, men de har en teknik anpassad för tunnlar och kombinerat den med en unik programvara, säger Thomas Dalmalm, teknikspecialist på Trafikverket.

Nu har Trafikverket precis fått utrustningen levererad, den ryms i några väskor, och under våren väntar utbildningar så att Trafikverket kan bygga upp ett eget team av TSP-specialister.

– Vi kommer att börja använda det i Förbifarten under våren, men planer finns också att använda det i andra infrastrukturprojekt så som Västlänken i Göteborg. Intresset bland personalen är stort och det är många som vill lära sig för att kunna börja göra tester, säger Thomas Dalmalm.

Han berättar att investeringen är på cirka 3 miljoner kronor.
– Men det kommer att återbetala sig snabbt med tanke på alla fördelar som finns.

Så går mätningen med TSP till:

  • Först borras 24 hål i berget och fylls med en mindre mängd sprängmedel.
  • Sedan borras 4 hål där sensorerna ska sitta.
  • Sensorerna kopplas sedan till ett datasystem.
  • Sprängladdningarna avfyras i intervall och avläsarinstrumenten registrerar och samlar in data från rörelsevågorna som uppstår i berget.
  • Från det insamlade datamaterialet kan man sedan göra analyser av bergets kvalitet.

Källa: Trafikverket