Nyheter

Ny brandstation ger framtidstro

Foto: Susanne Bengtsson

Många olika funktioner med specifika krav, en mycket hög teknikgrad samt en självförsörjande räddningsscentral som byggs som ett hus i huset.

Det är de stora utmaningarna när NCC bygger ny brandstation i Mora.

– Nu får vi all vår verksamhet samlad och bästa förutsättningar att ta hand om alla typer av händelser, säger Johan Szymanski, räddningschef på Brandkåren Norra Dalarna, som drabbades hårt av skogsbränder förra sommaren.

Dalarna var ett av de län som drabbades hårt av skogsbränder i somras när bland annat ett militärområde i Älvdalen brann. 4 000 hektar mark gick förlorad.

Nu har bygget av en ny modern brandstation påbörjats i Mora, i norra utkanten vid riksväg 26. Den ska, utöver Mora, även försörja kommunerna Leksand, Orsa, Vansbro och Älvdalen.

NCC Building har upphandlats som totalentreprenör, och det är verksamheten i Dalarna som fått sitt första bygguppdrag -som inte består av bostäder – sedan man startade upp i den här delen av landet för fyra år sedan.

– Sedan omstarten 2015 har vi byggt bostäder åt allmännyttan och även en del bostadsrätter. Brandstationen i Mora är en ny utmaning genom att projektet är så teknikintensivt, säger NCC:s projektchef Sven Tägtsten, som utgår från kontoret i Borlänge.

Brandstationen, som har en integrerad räddningscentral, har höga krav från beställaren vad gäller skydds-, brand- och säkerhetsklasser. I och med att byggnaden ska innehålla en räddningscentral är även MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, med som kravställare och delfinansiär till kommunen.

– Räddningscentralen med redundanta försörjningssystem blir som en byggnad i byggnaden. Den byggs med en robust betongstomme.

Arbetet med projekteringen har skett i den form som NCC kallar projektstudio. Där sker arbetet samlokaliserat mellan beställare, totalentreprenör, projektörer och underentreprenörer. Projektstudio bygger på LEAN-tänk och främjar korta beslutsvägar med en effektiv och kvalitetssäkrad projektering som resultat.

Räddningscentralen, som ligger på plan ett i den tre våningar höga kontorsdelen, ska bli självförsörjande. Härifrån ska stab och operatörer kunna leda arbetet under kriser. Byggnaden får en egen brunn och eget dieselkraftverk, och ska hålla för yttre åverkan och fungera även i de fall el- och vattennät slås ut.

– En utmaning är alla installationer som går mellan räddningscentralen och brandstationen. Det gäller att minimera installationsdragningar och håltagningar eftersom byggnaden måste ha ett tätt skal, berättar Henrik Gatu, platschef på NCC Building.

Själva brandstationen består av en kontorsdel samt en del för fordonen med uppställningsplats, tvätthall och verkstad. Här finns också logementen och gym. Den här delen, till skillnad mot kontorsdelen, byggs som en traditionell hallbyggnad med stålstomme och HDF-bjälklag. Grunden för båda delarna består av platta på mark. Höghusdelen får en underhållsfri fjällpanel.

– Det är många olika typer av verksamheter i byggnaden vilket gör projektet till en utmaning. Logementet har bostadskrav och räddningscentralen har höga skyddskrav. Vagnhallen ska ha plats för åtta bilar redo för utryckning, berättar Sven Tägtsten.

I byggprojektet jobbar totalt 20 personer. NCC har sju egna trä- och betongarbetare och resten är underentreprenörer. De flesta av underentreprenörerna och leverantörer är lokala.

I projektet hanteras ritningarna digitalt. Alla ritningar och handlingar finns tillgängliga för personalen via läsplattor med stöd av programvaran Bluebeam Revu.

– Första steget är att vi kommer i gång och börjar använda det själva. Den digitala hanteringen ger oss åtkomst till alla ritningar direkt ute på arbetsplatsen och har mottagits mycket väl. Nästa steg blir att underlätta även för underentreprenörerna för enklare och snabbare åtkomst av ritningar och handlingar om det sker ändringar, säger Henrik Gatu.

Något annat som han tycker är positivt på just den här arbetsplatsen är att klagomål från tredje man varit obefintliga.

– Vi har förstående grannar och har inte fått några klagomål. Annars kan det ibland vara någon som tycker att det bullrar för mycket eller att vi blockerar deras promenadväg. Det känns som om det har blivit större acceptans för blåljusverksamhet efter sommarens skogsbränder.

Även från Mora kommunen finns en positiv anda att utveckla bygden.

– Det känns att kommunen satsar, bland annat genom att bygga den här nya brandstationen, nya skolor samt att bygga ut lasarettet. Det finns en stark framtidstro, säger Henrik Gatu.

Den gamla brandstationen kommer att rivas så småningom.

– Den byggdes på 1950-talet och anpassades då för deltidsbrandmän, som inte bodde på stationen. Idag har vi verksamhet dygnet runt med både administration och utryckningspersonal. Vi har vuxit ur lokalerna, de går inte att anpassa mer. Några bilar står utomhus eftersom de inte går att köra in då portarna är för små, berättar Johan Szymanski, räddningschef på Brandkåren Norra Dalarna.

Han ser fram emot flytten till den nya stationen, som är planerad i december.

– Alla i personalen har varit väldigt engagerade i delaktiga i arbetet med att utforma lokalen. Nu får vi all vår verksamhet samlad och bästa förutsättningar att ta hand om alla typer av händelser.

NCC har nyligen även tilldelats uppdraget av Luleå kommun att bygga en ny räddningsstation. Den ska hysa tre olika verksamheter: Räddningstjänsten, Ambulansverksamhet för Region Norrbotten samt ytterligare kontorsverksamhet. Ordervärdet uppgår till cirka 220 miljoner kronor.

FAKTA Mora brandstation/räddningsstation:

Beställare: Mora kommun

Totalentreprenör: NCC

Hyresgäst. Brandkåren Norra Dalarna

Yta: 3300 kvm bruttoyta, varav fordonsytor 2300 kvm och kontor 1000.

Funktioner: Kontor, vagnhall, garage, tvätthall, logementen, gym, bastu. I kontraktet ingår även en ny trafikplats.

Kostnad: 70 Mkr

Arkitekter: Gestaltning Tengbom, ritningar Agnasark i Leksand.

Byggstart: Projektering mars 2018. Byggstart september 2018

Färdigställande: Slutbesiktning december 2019