Nyheter

Ny branschstandard för taksäkerhet

Arbetet med säkerhet för takarbeten är under ständig utveckling. Olycksfall i samband med arbeten på tak är vanligt inom många olika branscher och framför allt för privatpersoner, följderna vid ett fall blir ofta allvarliga. Plåtslageriernas Riksförbund har nu fått bidrag från AFA försäkringar för att ta fram en enhetlig branschstandard för hur taksäkerhetsanordningar ska monteras.

Den nya branschstandarden ska ta hänsyn till Boverkets byggregler (BBR), lagstiftning och arbetsmiljöföreskrifter men är mer omfattande. De regler som finns idag är inte tillräckligt för att utföra alla sorters arbeten på taken på ett säkert sätt.

– Samhällets syn på säkerhet skärps och på i stort sett alla områden sker gradvisa förbättringar gällande säkerheten, säger Hans Eriksson, Plåtslageriernas Riksförbund. Branschstandarden för taksäkerhet skall vara ett hjälpmedel för alla som projekterar ny- och ombyggnader och för de som utför arbete på tak.

De säkerhetsåtgärder som arbetsgivaren ska vidta innan arbeten på tak får utföras samt vad en arbetstagare ska rätta sig efter framgår av Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Krav på fasta skyddsanordningar varierar, beroende på när de är uppförda, byggnadens fasadhöjd och taklutning. Som fastighetsägare har du många saker att hålla reda på och även skyldigheter att rätta dig efter. Underhåll av fastigheten innefattar inte bara ”vanligt underhåll” som målning, mindre reparationer m.m. utan också att takskyddet kräver underhåll och tillsyn. Exempel på åtgärder för att främja taksäkerhet är att sätta upp fästanordningar för linor till säkerhetsselar, snörasskydd, gångbryggor, takstegar, nockräcken.

Projektet med att ta fram en ny branschstandard för taksäkerhet beräknas pågå fram till juni 2014. En riskanalys över olika typer av fastigheter och arbete som kan tänkas genomföras på dem kommer att göras. Utifrån det tas generella rekommendationer för olika säkerhetsanordningar som behövs på taken utifrån vilken typ av jobb som ska genomföras.

Tanken är också att den nya branschstandarden ska vara kopplad till försäkringsbolagen genom att de fastighetsägare som följer dem får en lägre självrisk. Detta hoppas Plåtslageriernas Riksförbund fungerar som en morot för fastighetsägare.