Nyheter

Ny bullerlösning vid Besqab-projekt

En nyskapande arkitektur har löst problemet med buller i ett bostadsområde vid Mariehäll i Stockholm. Nu färdigställer Besqab den fjärde och sista etappen.

De tre första etapperna vid projektet Bällstabacken, med totalt 153 lägenheter i 8 huskroppar, är placerade i en solfjädersform och fyller därmed en bullerdämpande funktion.

Den sista etappen skiljer sig från tidigare då fastigheten är liten och ger andra förutsättningar. Arkitekten Per Johansson från Joliark har istället hittat andra bullerdämpande lösningar. Han har ritat två huskroppar med ett gemensamt trapphus.

Hus ett innehåller 32 välplanerade lägenheter om 35 kvm i 1 rok. Planlösningen är öppen och lägenheterna har fönster mot två väderstreck, en tyst sida och en bullerutsatt. Hus två är ett åttavåningshus, med en lägenhet per våning.

Mariehäll är ett utvecklingsområde inom Stockholm och inom den kommande femårsperioden kommer närmare 2 000 bostäder att byggas