Nyheter

Ny certifiering för nettonoll utsläpp

Lidls nya butik i Visby var den första som fick en preliminär NollCO2 certifiering. Foto: SGBC

Byggsektorn står inför en tuff omställning för att minska klimatpåverkan. Nu lanserar Sweden Green Building Council certifieringen Noll CO2 som ett led i arbetet med att skapa klimatneutrala byggnader. Några pilotprojekt har redan lyckats uppfylla kraven för certifieringen.

Fram till 2045 ska Sverige vara klimatneutralt. Det blir en stor utmaning inte minst för bygg- och fastighetssektorn som står för 20 procent av vår totala klimatpåverkan. På Sweden Green Building Council (SGBC) är förhoppningen stor att den nya certifieringen ska bli ett viktigt verktyg i omställning. 

– Jag hoppas att NollCO2 ska bidra till att vi når ett klimatneutralt byggande. Och att branschen ser att det är möjligt redan idag, det är inte bara en vacker vision utan något vi kan åstadkomma i närtid tillsammans, säger Pia Stoll som är chef för NollCO2 på SBGC.
Under två år har man tillsammans med medlemmar, expertgrupper och utvalda pilotprojekt jobbat med utvecklingen av systemet. Nu är det klart att användas och för att uppnå önskat effekt har man satt upp gränsvärden för tre olika områden. Det handlar om byggdelsproduktionen, byggprocesserna och byggnadens energianvändning. Certifieringen ställer också krav på att byggnadens kvarvarande klimatpåverkan är balanserad med klimatåtgärder till en nettonoll klimatpåverkan.

– Det är för tidigt att säga hur responsen kommer bli eftersom vi precis har öppnat för registrering. Men intresset har varit stort från branschen och vi har fått förfrågningar om systemet från alltifrån företag som bygger småhus till företag som bygger lagerhallar, säger hon.

För att komma fram till vilka parametrar som certifieringen ska omfatta har man arbetat med olika pilotprojekt. Den första byggnationen som fick en preliminär certifiering var Lidls butik i Visby som tog sig genom nålsögat i oktober förra året. Efter det har även Skanskas kontorsprojekt Hyllie Terrass i Malmö klarat kraven för NollCO2
– En utmaning för pilotprojekten har varit att hitta leverantörer som kan leva upp till de höga kraven så man kommer under gränsvärdena. Det har varit en jakt på material och konkurrensen är inte speciellt stor på marknaden. Förhoppningsvis ger det här ringar på vattnet så att utbudet blir bättre.
Eftersom NollCO2 endast fokuserar på utsläppen är det ett tillägg som ska användas tillsammans med någon av certifieringarna Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED eller Svanen. Redan idag förekommer det att byggprojekt påstår att man bygger enligt kraven i något av certifieringssystemen även om man inte har det formella certifikatet. Men Pia Stoll tror inte att det kommer bli något problem när det gäller den nya NollCO2 certifieringen.
– Det är inte juridiskt tillåtet att uppge att man bygger enligt en viss certifiering om man inte har registrerat projektet och arbetar enligt certifieringsprocessen hos SGBC. Vi kommer bli mer uppmärksamma på om systemen missbrukas i framtiden, säger hon.

Fakta pilotprojekt

NollCO2 har under utvecklingen testats av sex svenska projekt som antagit utmaningen att nå klimatneutralitet och fungerar som pilotprojekt i den fortsatta utvecklingen av certifieringen:

  • Skanskas kontorsprojekt Hyllie Terrass i Malmö
  • Lidls butik i Visby
  • Castellum kontorsbyggnad i Örebro
  • Electrolux utbyggnad av huvudkontoret i Stockholm
  • Hemsö äldreboende i Tyresö
  • Wihlborgs byggnad med blandad verksamhet i Malmö

Fakta Sweden Green Building Council
Sweden Green Building Council (SGBC) är en ideell förening öppen för kommuner, regioner, företag och andra organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. Föreningen grundades i juni 2009 av tretton svenska företag och organisationer: Akademiska hus, DTZ, Fastighetsägarna Sverige, Husvärden, IVL, NCC, Malmö Stad, SEB, Skanska, Stockholm Stad, Sweco, Vasakronan och White Arkitekter.