Nyheter

Ny databas för träforskning

Allt material som samlas är sökbart. Bild: Skärmdump

Den 9 april lanserades en helt ny forskningsportal, Träforskningsportalen, som innehåller över 6 000 sökbara forskningsrapporter relaterade till trä och träbyggande. 
Den förnyas löpande och här går det att hitta både aktuell forskning och äldre material.

Bakom forskningsdatabasen står branschorganisationen Svenskt Trä i samarbete med Kungliga Biblioteket. Även RISE, Research Institute of Sweden, har haft en nyckelroll i uppstartandet av portalen.

Forskning kring trä har bedrivits länge, men rapporterna har samlats i åtskilda databaser eftersom det har saknats en gemensam plats för träforskning att lagra dem på. Träindustrin gav därför Svenskt Trä uppdraget att förenkla och tillgängliggöra resultaten av träforskningen.

Man efterfrågade en gemensam källa vilket resulterade i en ny, sökbar forskningsportal – Träforskningsportalen. Träforskningsportalen blir en unik databas, öppen för alla, med över 6 000 sökbara forskningsrapporter relaterade till trä och träbyggande.

– För att snabbt nå ut till så många som möjligt valde vi att lansera Träforskningsportalen på traguiden.se som har omkring en miljon besökare varje år, säger Alexander Nyberg, arkitekt och projektledare på Svenskt Trä, i ett pressmeddelande.

TräGuiden är en webbplats med över 5 000 sidor om trä och träbyggande och vänder sig främst till konstruktörer, arkitekter, akademiker och andra specialister inom området. Träforskningsportalen blir enkel att hitta på traguiden.se och får en egen flik i huvudmenyn.

– Den nya portalen kommer förnyas löpande och därmed hållas aktuell samtidigt som den erbjuder besökarna ett nischat och exklusivt utbud av bland annat äldre träforskning som inte minst kan vara väldigt intressant för forskare och doktorander, säger Alexander Nyberg.

Träforskningsportalen kommer att rymma både dagsaktuell träforskning och mer ovanliga träforskningrapporter och forskningsresultat som aldrig tidigare publicerats.

– Faktum är att vi för första gången lanserar gamla rapporter från 40-talet som få kände till existerade, säger Alexander Nyberg.