Nyheter

Ny detaljplan möjliggör för 4 400 bostäder

Tredje etappen i Barkarbystaden gränsar till naturreservatet, nuvarande bebyggelse och Barkarbystadens framtida tunnelbanestation. Bild: Tovatt Architects & Planners

Nu har kommunstyrelsen i Järfälla antagit detaljplanen för Barkarbystaden III.
Den möjliggör en blandstad med 4 400 bostäder i flerbostadshus och stadsradhus, en F-9 skola för 1100 elever, förskolor, äldreboende, service, handel, torg och parker.

Området är en central del av Barkarbystaden och gränsar både till naturreservatet, nuvarande bebyggelse och Barkarbystadens framtida tunnelbanestation.

Detaljplanen för Barkarbystaden III sägs vara Sveriges största detaljplan och omfattar 37 hektar och 30 kvarter med upp till 4 400 bostäder i både flerfamiljshus och stadsradhus.

Förutom bostäder omfattar detaljplanen 10 000 kvadratmeter lokaler för handel och service, tre torg och nio parker, en för- och grundskola med särskola för elever i F-9, åtta integrerade förskolor i de större kvarteren och en idrottsplats med bollplan som gränsar till naturreservatet.

I området finns flera kulturhistoriska spår från Barkarbyfältets tid som flygplats. Dessa ska bevaras och göras tydliga i den nya stadsbilden. Bland annat bevaras en hangar och vägarna kommer att ha spår av landningsbanan och taxibanor.

Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I och detaljplanearbete för detaljplanerna Barkarbystaden IV, Barkarbystaden X, Veddesta I, Veddesta II, Veddesta III och Veddesta IV.