Nyheter

Ny dom ger klartecken för NCC:s nya huvudkontor

NCCs nya huvudkontor i Järva Krog, Solna. Fotograf: White Arkitekter

NCC planerar att byggstarta sitt nya huvudkontor då detaljplanen nu antagits genom en dom i Mark- och Miljödomstolen. Detaljplanen förväntas vinna laga kraft inom tre veckor. 
NCC:s nya huvudkontor är starten på utvecklingen av en ny, hållbar och attraktiv stadsdel i Solna. 
– Vi är väldigt glada att vi kan komma igång med bygget, säger Carola Lavén, affärsområdeschef, NCC Property Development.

Detaljplanen för NCC:s fastighet Startboxen i Solna, har antagits genom en dom i Mark- och Miljödomstolen. Sannolikheten för ett överklagande bedöms enligt NCC som låg och detaljplanen förväntas därför vinna laga kraft inom tre veckor. 

Den nya detaljplanen medger en utökad byggrätt på NCC:s fastighet som omfattar totalt cirka 90 000 kvadratmeter, fördelat på cirka hälften kontor och hälften bostäder.

I samband med att detaljplanen vinner laga kraft genomför NCC och Solna kommun markbyten för att möjliggöra utvecklingen av en ny tät stadsstruktur i Järva Krog. Det innebär bland annat tre nya stadskvarter med kontor, restauranger, service och bostäder tillsammans med nya torgbildningar och ny gatustruktur.

– Vi är jätteglada över beslutet som Mark- och Miljödomstolen nu fattat och ser verkligen fram emot att ta nästa steg i utvecklingen av Järva Krog och att skapa en attraktiv plats i ett av norra Stockholms mest tillgängliga läge, säger Carola Lavén, affärsområdeschef, NCC Property Development.

NCC avser att byggstarta två kontorsprojekt som omfattar totalt cirka 32 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta för kontor, restaurang och service. För den ena kontorsbyggnaden som omfattar cirka 20 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta avser NCC själva teckna hyresavtal och flytta sitt huvudkontor. Aktuell total uthyrningsgrad för de två kontorsprojekten uppgår till cirka 60 procent.

–NCC:s kontor består idag av en äldre och en nyare del. Nu bygger vi ett helt nytt och modernt kontor. Det är ju en väl synlig plats där E4 och E18 möts, vi ser jättemycket fram emot det här. Det gamla kontoret kommer att rivas så småningom, säger Carola Lavén.

Byggstart av kontorsbyggnaderna beräknas ske under Q2 2017. Entreprenaden, med ett ordervärde om cirka 1 050 MSEK, orderregistreras i affärsområde NCC Building. Kontorsbyggnaden, som blir NCC:s huvudkontor, beräknas färdigställas 2019 och den andra kontorsbyggnaden 2020.