Nyheter

Ny ekonomi- och finanschef på Einar Mattsson

Björn Strid efterträder Fredrik Gamrell som ekonomi- och finanschef i Einar Mattsson-gruppen.  Han kommer närmast från rollen som controller i Einar Mattsson Byggnads AB.

Dessförinnan har Björn Strid arbetat som business controller på Jernhusen och chef för analysenheten på Einar Mattsson AB.

Befattningen innefattar bland annat ansvar för gruppens ekonomi-, finansierings- och analysfunktioner samt styrelseuppdrag.

Fredrik Gamrell som är ekonomi- och finanschef i Einar Mattsson-gruppensedan 2009 och som arbetat i koncernen sedan 2003 kommer att fortsätta sin tjänst fram till dess att Björn tillträder.

– Jag är väldigt glad att Björn Strid tar sig an uppgiften. Som ekonomi- och finanschef har man en central roll i vår verksamhet. Att få en så kompetent efterträdare till Fredrik Gamrell och dessutom med en så välplanerad överlämning känns tryggt, säger Stefan Ränk, koncernchef på Einar Mattsson AB. 

Björn Strid tillträder sin tjänst den 30 april 2015. 

Einar Mattsson är moderbolag i en familjeägd bolagsgrupp som varit verksam på Storstockholms bygg- och fastighetsmarknad sedan 1935. Inom den kommande 10-årsperioden planerar Einar Mattsson-gruppen att uppföra 4 000 nyproducerade bostäder i egen regi.