Nyheter

Ny elsäkerhetslag införs

Jan Siezing, vd Installatörsföretagen.

Riksdagen röstade under onsdagen ja till regeringens förslag om en ny elsäkerhetslag.

Beskedet välkomnas av Installatörsföretagen som länge efterlyst en reformering av regelverket som styr elinstallationer.

Riksdagens beslut innebär att starkströmsförordningen, elinstallatörsförordningen och förordningen om elektrisk materiel slås ihop till ett samlat regelverk. Den nya elsäkerhetslagen innebär flera förändringar av elinstallationsföretagens villkor.

– Detta är den mest genomgripande förändringen av elsäkerhetslagstiftningen i Sverige någonsin. Vi hade gärna sett fler reformer, till exempel införandet av en individuell elektrikerlegitimation, men konstaterar att onsdagens beslut trots allt är ett mycket viktigt första steg i en nödvändig moderniseringsprocess, säger Jan Siezing, vd på Installatörsföretagen, i en kommentar till riksdagens beslut.

Överinseendet skrotas och ansvaret för de elinstallationsarbeten som utförs flyttas från den enskilde elinstallatören till företagsledningen. Alla företag som utför elinstallationer också upprätta och följa egenkontrollprogram. De företag som vill utföra installationsarbeten på annans anläggning ska dessutom anmäla sig till Elsäkerhetsverkets publika register.

– Det här är en balanserad reform som åtgärdar flera av de brister som elteknikbranschen, beställarna av eltekniktjänster och företrädare för konsumenterna länge pekat på. Särskilt nöjda är vi över beskedet att det nu inrättas ett publikt och sökbart register, säger Jan Siezing. 

Den nya elsäkerhetslagen träder i kraft den 1 juli 2017. Innan dess ska nya föreskrifter tas fram. Elsäkerhetsverket väntas skicka förslag till nya föreskrifter på remiss i början av juni 2016.