Nyheter

Ny förbundsordförande i Fastighetsmäklarförbundet

Notars vd Pasha Sabouri valdes till ny förbundsordförande i Fastighetsmäklarförbundet på årsstämman 20 april. Avgående ordförande är Tor-Leif Thuresson på Svenska Mäklargruppen.

Pasha Sabouri har arbetat som mäklare sedan 2005 och både ägt och drivit flera framgångsrika kontor inom Notar sedan 2006.

– Jag är väldigt glad över den här möjligheten. Jag tycker det är viktigt att vi har två starka branschförbund i Sverige. Min första prioritet blir därför att stärka medlemsbasen och tydliggöra förbundets budskap bland medlemmarna och i media, säger nya förbundsordföranden Pasha Sabouri.

Pasha Sabouri vill att Fastighetsmäklarförbundet ska vara det naturliga språkröret för mäklarna, som ska känna att de alltid kan vända sig till förbundet med alla typer av frågor. Ett viktigt uppdrag för förbundet är också att bidra till en ökad kunskap kring alla branschrelaterade frågor.

– Även om Notar är en stor mäklarbyrå är vi samtidigt en sammanslutning av franchisetagare, med både större och mindre mäklarföretag. Jag vill vara med och underlätta för de mindre mäklarföretagen. Branschen mår bra av mångfald och att det finns mindre aktörer som kan utmana de större.

– Vi vill fortsätta att lyfta de positiva förändringarna i den nya mäklarlagen samt göra lagen enklare att förstå. Vår målsättning är att göra mäklaryrket mer transparent och att öka kundernas förtroende för mäklarkåren.