Nyheter

Ny förbundsstyrelse i Sveriges Byggindustrier

Den nya styrelsen. Foto: Sveriges Byggindustrier.

I samband med förbundsstämma hos bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier invaldes fem nya ledamöter i styrelsen.

Nya ledamöter i förbundsstyrelsen är Anders Göransson, Picea Bygg AB, Thomas Håkansson, Ekenhuset, Thomas Jansson, NA Bygg, Jonas Karlsson, Byggnads AB Tornstaden, och Urban Nilsson, AB Berggren & Bergman (adjungerad). 

Tore Nilsson, Peab AB, omvaldes till ordförande och Pether Fredholm, John Svensson Byggnadsfirma AB, till vice ordförande.

Övriga ledamöter är Svante Hagman, NCC Construction AB, Pierre Olofsson, Skanska Sverige AB, Gull-Britt Jonasson, Finja AB, Sören Bergström, JM AB, och Jan Henriksson, Q-gruppen AB.