Nyheter

Ny guide underlättar återvinning av bergmaterial

Ett nytt projekt ska ta fram beslutsstöd för miljöriskbedömning vid återvinning av bergmaterial i anläggningsprojekt, med syfte att öka återvinningen. Foto: Getty Images

Sverige har betydligt mindre återvinning av exempelvis stenmaterial och betong än många andra europeiska länder. Nu inleds ett gemensamt projekt mellan byggföretagen och tillsynsmyndigheterna att ta fram beslutsstöd för miljöriskbedömning vid återvinning av bergmaterial i anläggningsprojekt, och därmed öka återvinningen.
SBUF, byggbranschens forskningsfond, har beslutat att bevilja medel till projektet. 

SBUF, byggbranschens forskningsfond har beslutat att bevilja medel till ett projekt som syftar till att ta fram ett gemensamt beslutsstöd för miljöriskbedömning vid återvinning av bergmaterial i anläggningsprojekt. Initiativtagare till projektet är SBMI Sveriges Bergmaterialindustri och huvudsökande är Swerock. I projektet finns även representanter för Skanska, NCC, Svevia, Veidekke, Jehander och ett 30-tal andra företag och organisationer.  

– Det har varit enormt enkelt att engagera SBMIs medlemsföretag i detta projekt. Ett tydligt och accepterat verktyg för miljöriskbedömning efterfrågas av hela branschen: verksamhetsutövare, entreprenörer, beställare och tillsynsmyndigheter säger Mårten Sohlman, VD på Sveriges Bergmaterialindustri.  

Målet med projektet är att skapa ett gemensamt accepterat beslutsstöd för entreprenörer, tillsynsmyndigheter och materialleverantörer. Det finns både stora miljövinster och betydande affärsmöjligheter med ökade cirkulära materialflöden, där mer material kan återvinnas och mindre körs till deponi.

Konkret så utgörs det nya verktyget av en guide, som bygger på den handbok som Naturvårdsverket tidigare tagit fram. Riktlinjer kommer att tas fram för jordmassor, bergmaterial, asfalt och betong.  Vid utvecklingen av det nya verktyget kommer forskarna att använda sig av Naturvårdsverkets modeller i så stor utsträckning som möjligt för riskbedömning och därutöver föreslå olika försiktighetsåtgärder för att återvinningen ska ske med så små potentiella risker som möjligt. 

– Man kan säga att vi verklighetsanpassar handboken för byggföretagen och applicerar beräkningarna på givna konstruktioner.  Naturvårdsverket och miljöhandläggarna är inga byggare så därför får vi anpassa oss till deras värld, säger projektledaren Carl Zide.  

Enligt Carl Zide är Sverige dåliga på att återvinna bergmaterial. 

– Sverige har i jämförelse med flera av våra nordiska grannländer och de flesta andra europeiska länder betydligt mindre återvinning av exempelvis stenmaterial och betong. Vi konkurrerar med Rumänien och Grekland om bottenplatserna i en cirkulär rankinglista.  

Några av orsakerna till detta är att vi i Sverige, genom omodernt lagstiftning och krångligt regelverk, saknar tydliga och enhetliga riktlinjer för hur vi bedömer miljörisk på ett vetenskapligt sätt.  

– Svenska byggföretag ligger i framkant, men lagstiftningen ligger efter. Vi från industrin kan inte kan inte sitta och vänta på att lagarna ska ändras, utan nu tar vi initiativ för att lösa det här själva.   

I projektet deltar en av Sveriges främsta experter på miljöriskbedömning inom återvinning av sekundära material. Martijn van Praagh, forskningschef på ÅF Pöyry och lärare på Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet, leder projektet.

– Jag tycker det är mycket viktigt att vi skapar cirkulära flöden. Och då är det viktigt att ta hänsyn till potentiella miljö- och hälsorisker, och anpassa bedömningsverktyget till den konstruktion och den plats där materialet ska användas, säger Martijn van Praagh. 

En första version av guiden ska presenteras redan i januari 2020.