Nyheter

Ny HMS-chef för Veidekke Sverige

Lisa Högberg.

 Lisa Högberg är ny HMS-chef för Veidekke i Sverige. Hon kommer närmast från Peab och rollen som nordisk Arbetsmiljöchef för affärsområde Bygg. 

Lisa Högberg har under många år arbetat med HMS-frågor (Hälsa, arbetsMiljö och Säkerhet) i flera olika branscher, såsom t ex läkemedels- och energibranschen. De senaste åtta åren har hon varit chef och ansvarig för det strategiska och långsiktiga HMS-arbetet på Peab och har samtidigt arbetat operativt och stöttat verksamheten i deras dagliga utmaningar. 

Lisa kommer att leda den fortsatta utvecklingen av Veidekke Sveriges HMS-arbete. Hennes fokus kommer att ligga på det systematiska arbetsmiljöarbetet, kunskapsdelning, samt arbetet med att skapa en säkerhetskultur som präglas av säkra attityder och beteenden. 

– Hälsa och säkerhet ska alltid stå överst på Veidekkes agenda. Jag är mycket glad över att Lisa har valt att ta sig an den viktiga och utmanande uppgiften att leda och styra HMS-arbetet hos oss på Veidekke. Vi har ett välutvecklat och strukturerat säkerhetsarbete som vi nu ska ta till nästa nivå, genom ökat fokus på värderingar och kultur kopplat till hälsa, arbetsmiljö och säkerhet, säger Mats Nyström, VD Veidekke Sverige, i ett pressmeddelande.

Lisa Högberg började på Veidekke den 30 mars.