Nyheter

Ny idrottsarena i Stockholm

30 000 åskådare ska få plats i Stockholmsarenan, en ny arena för idrott och evenemang i Globenområdet i Stockholm. Arenan ska vara klar för invigning år 2012, meddelade Stockholms stad under måndagen.

— Vi har nu underlag för att göra bedömningen att detta projekt uppfyller de krav på ekonomi och utformning som vi ställer. Stockholmsarenan ska vara kostnadsneutral för skattebetalarna.
Det meddelar Stockholms finansborgarråd Kristina Axén Olin (m) och kultur- och idrottsborgarråd Madeleine Sjöstedt (fp).

Stockholms stad är nu redo att fatta beslut om den nya Stockholmsarenan, uppges i ett pressmeddelande. Arenan beräknas kosta cirka 1,9 miljarder kronor för själva byggprojektet och omkring 340 miljoner kronor för marken.
Detta ska finansieras genom försäljning av byggrätter och ett lån på cirka 700 miljoner kronor. Dessutom beräknas en utebliven upprustning av Söderstadion ge omkring 250 miljoner kronor att använda vid byggandet av den nya arenan vid Globen.