Nyheter

Ny inköpsplattform med rötterna i Europa

Byggfakta genomför ett pilotprojekt med en ny plattform som ska effektivisera den privata anbudsprocessen. Foto: Getty Images

Byggfakta Tender är en ny inköpsplattform för den professionella byggmarknaden som ska effektivisera anbudsprocessen för både inköpare och leverantör.

Infrastrukturen baseras på ett väl genomarbetat koncept från Portugal och har vidareutvecklats för den svenska byggmarknaden – där ett pilotprojekt inleds i mars 2021.

Bygginformationsföretaget Byggfakta lanserar under våren sin nya tjänst Tender, en inköpsplattform för främst privata byggupphandlingar. Inköpstjänsten är en webbaserad infrastruktur som baseras på ett väl genomarbetat koncept från Europa, främst Portugal men även delvis från Schweiz. 

Plattformen fungerar som en helhetslösning för behandling av anbud inom den privata byggsektorn, och hjälper både inköpare och anbudslämnare av både tjänster, produkter och material.

Anbudsprocessen kräver idag mycket tid och manuellt arbete, framför allt för inköparen. Outlook och Excel är vanliga verktyg när en anbudsförfrågan ska göras, där handlingar bifogas och offerter utvärderas på ett ostrukturerat sätt. 

– Systemet effektiviserar och förenklar en komplex och tidskrävande upphandlingsprocess för båda parter, viket också minimerar risker och missförstånd, som lätt kan uppstå i det manuella arbetet idag, säger Bülent Külekci, inköpskonsult på Purchant Consulting.

Byggfakta Tender hanterar hela anbudsprocessen från ax till limpa. Fördelar med plattformen är att alla får tillgång till samma information. Det går att ladda upp förfrågningsunderlag, dela dokument, bjuda in leverantörer, utvärdera och signera avtal.

– Med ett bra kommunikationsflöde och med allt samlat på ett och samma ställe blir arbetet transparent och rättvist för alla parter, alla får samma förutsättningar.

Processen går till så att den som ska göra en upphandling skapar sitt projekt, lägger upp en inköpsförfrågan i systemet och bifogar förfrågningsunderlag och andra handlingar digitalt. Leverantörerna som har samma åtkomst till underlaget svarar med offerter, som sedan utvärderas av inköparen för att landa i en affär. Möjlighet finns till E-signering av kontraktet. 

– I mars inleder Byggfakta ett pilotprojekt där ett fåtal utvalda byggföretag får testa tjänsten, och målet är att erbjuda produkten på marknaden under andra kvartalet 2021, säger Viktor Brolin, affärsutvecklare på Byggfakta Group 

Byggfaktas uppköp av det portugisiska bolaget Vortal och schweiziska Olmero hösten 2020 har möjliggjort utvecklingen av Byggfakta Tender för den svenska marknaden. I Portugal var systemet från början avsett för offentliga upphandlingar, men nu har det utvecklats för den svenska byggmarknaden. Systemet är också skräddarsytt för byggbranschen, särskilt för stora och medelstora företag som saknar ett centraliserad inköpsverktyg.