Nyheter

Ny KTH-kurs ska öka förståelsen mellan arkitekter, byggare och tjänstemän

Stockholms byggnadsförening har tillsammans med KTH tagit fram en ny kurs om ”Komplexitet och konflikter i stadens byggande” för att samhällsbyggare ska förstå varandras roller och diskutera hur man tillsammans kan genomföra effektiva stadsutvecklingsprojekt av hög kvalitet.

Kursen på fem halvdagar är en första fristående del i en större utbildningssatsning och har blivit möjlig genom en donation på 10 miljoner kronor till KTH.

– Vi står inför en gigantisk och snabb utbyggnad av våra städer. Samtidigt blir stadsbyggnadsprocessen allt mer komplex, säger Peter Santesson, arkitekt på Synk Arkitektur, och styrelseledamot i Stockholms byggnadsförening, som är en av initiativtagarna till kursen.

Kursdeltagarna skall vara samhällsbyggare med tre års yrkeserfarenhet och en stark vilja att leva sig in i andra människors perspektiv. Men framförallt läggs stor vikt vid blandning av deltagare så att många roller och perspektiv finns representerade i kursen. 

 Att höra några av landets ledande befattningshavare inom samhällsbyggnadssektorn berätta om projekt som låst sig trots att alla inblandade hade goda avsikter, och hur de lyckades få med sig alla för att nå en lösning, är något som vi tror många skulle vara intresserade av att ta del av, säger Peter Santesson

Kursstart är 20 januari och anmälan ska göras senast 16 december.