Nyheter

Ny kunskapsportal om väderskyddat byggande

Ett exempel på väderskyddat byggande är den kulturmärkta gymnasieskolan i kvarteret Vallgossen i Stockholm som byggs om till studentbostäder. Foto: Layher

I samarbete med Byggherrarna har företaget Layher AB genomfört en studie om de utmaningar, erfarenheter och attityder som styr användningen av väderskydd.
Studien visar att många saknar information, vilket ledde till en ny webbportal som samlar kunskap om väderskyddat byggande.

Enkäten har besvarats av byggherrar, tekniska konsulter och entreprenörer.
–Studien visar att många saknar information om bland annat ekonomiska incitament och vilka andra fördelar det finns, säger Nikolaj Murikoff, vd på Layher.

Det är också en del av förklaringen till att inte fler väljer att bygga med väderskydd.
– Man har svårt att se att det blir en kostnadsbesparing, utan tycker kanske att det bara medför kostnader.

För att öka kunskapen man nu lanserat en ny webbportal, vaderskydd.nu, som samlar information om vilka utmaningar och möjligheter som finns med väderskyddat byggande.
Portalens syfte är att samla relevant fakta, aktuell information, länkar och tips från olika aktörer inom byggbranschen för att öka kunskapen om väderskyddat byggande.

Undersökningen visade också att väderskydd inkluderas i högre grad när de kortsiktiga fördelarna är tydliga för alla parter i byggprojekten, som vid till exempel trähusbyggen.
– Andra faktorer som påverkar är om det finns en tydlig policy från byggherren, vilket är ganska vanligt vid byggen i kommunal regi.
Entreprenadformen spelar också roll, vid partnering och vid byggen i egen regi använda väderskydd i större utsträckning.

De som valde att bygga med väderskydd gjorde det främst eftersom de ville undvika fukt, få en högre byggkvalitet och en bätrte arbetsmiljö.
– Andra anledningar som framkom i undersökningen var enklare planering, högre produktivitet och att man kan börja bygga när som helst eftersom man inte är beroende av vädret. 

Hur går ni vidare med resultatet från undersökningen?
– Vi arbetar med att ta fram en kalkylmodell och föreskrifter för förfrågningsunderlag, säger Nikolaj Murikoff.