Ny kvalitets- och miljöchef på Tengbom

Ny kvalitets- och miljöchef på Tengbom
Arkitektföretaget Tengbom rekryterar Linn Dahlberg som ny kvalitets- och miljöchef.
Arkitektföretaget Tengbom rekryterar Linn Dahlberg som ny kvalitets- och miljöchef. Dahlberg är civilingenjör och har under flera år arbetat med miljöstrategier och hållbarhetsfrågor. Hon kommer närmast från arbetet som projektledare för Vattenfalls nya huvudkontor i Arenastaden.

Tengbom har expanderat kraftigt de senaste åren och har nu drygt 500 anställda på ett tiotal kontor runtom i Sverige.

– Vi är glada att vi kunnat rekrytera Linn Dahlberg, säger Magnus Meyer, vd på Tengbom. Vi har som arkitektföretag ett tydligt fokus på hållbarhetsfrågor och miljöpåverkan och verkar för en ökad miljöhänsyn när det gäller energihushållning, materialanvändning och inomhusmiljö. Vi ser rekryteringen av Linn som ytterligare ett steg i den riktningen. Hon är kompetent och engagerad och kommer att kunna ta vårt miljö- och kvalitetsarbete ytterligare steg framåt.

– Under de senaste åren har jag arbetat som partner till Tengbom i Arenastaden och inspirerats av den kreativitet och det engagemang som medarbetarna på Tengbom visat, särskilt när det gäller hållbarhetsfrågor. Därför var det lätt att söka mig hit när möjligheten öppnades, säger Linn Dahlberg. Uppgiften är mycket att vara en länk mellan tekniken och arkitekten och integrera miljöfrågorna i projektarbetet.

Linn Dahlberg är civilingenjör inom maskinteknik med inriktning på energihushållning och energianvändning från Kungliga Tekniska Högskolan. Hon har tidigare arbetat på Vattenfall Management Consulting, med bland annat Arenastaden i Solna och Swedbanks nya huvudkontor i Sundbyberg, och på ÅF med bland annat energiprojekt i Tanzania och Kina. 

Relaterade artiklar

Återbruket av Östermalmshallen vinner pris
Han blir ny chef för samhällsutformning på WSP
Heidelberg Materials rekryterar hållbarhetschef från Betongindustri
MVB utser två nya arbetschefer