Nyheter

Ny lärlingsutbildning <br></br> för elektriker

Det saknas mer än 5 000 elektriker i Sverige och bristen väntas bli allt större. Nu startas en ny projektutbildning.

Bara 800 av de 1 500 som tar examen från gymnasiets elprogram blir i slutänden elektriker. Samtidigt ökar kompetensbristen bland elektriker. Det är en utveckling som Svenska Elektrikerförbundet och Manpower vill få stopp på. I höst startar de båda parterna ett gemensamt utbildningsprojekt.

— Utbildningen har i stort sett två huvudsyften: att motverka kompetensbristen och öka mångfalden i branschen. Vi vill tillsammans med Svenska Elektrikerförbundet ta ansvar för att kompetensförsörja en arbetsmarknad som skriker efter certifierade elektriker, säger Ola Rickard, vd för Manpower El & tele.

Inga krav kommer att ställas på att deltagarna har genomgått grundutbildning i yrket innan de börjar projektstudierna och eleverna får lön under hela utbildningen. Dessutom ingår de i bemanningsföretagets ordinarie verksamhet och kan med andra ord få sin lärlingstid genom uthyrning till olika kunder.