Nyheter

Ny markanvisning på Masthuggskajen

Den 1 700 kvadratmeter stora Masthuggsparken som byggs i anslutning till byggrätten G5 kommer vara klar 2028. Bild: Göteborgs Stad/Visulent.
Den 1 700 kvadratmeter stora Masthuggsparken som byggs i anslutning till byggrätten G5 kommer vara klar 2028. Bild: Göteborgs Stad/Visulent.

Nu markanvisar Älvstranden Utveckling en av de tre sista byggrätterna inom detaljplanen för Masthuggskajen i Göteborg. Byggrätten är en kontorsfastighet om 2 400 kvadratmeter.

Byggrätten G5 är avsedd för centrumverksamhet och ska utvecklas i enlighet med de kvalitets- och hållbarhetskrav som finns för området, med särskilt fokus på kultur och levande bottenvåningar.
– Vi ser här en given plats för en aktör som vill vara med och utveckla Masthuggskajen och samtidigt låter sig inspireras av de kulturverksamheter som redan finns i närområdet, säger Frida Johansson, projektledare på Älvstranden Utveckling.

Masthuggstorgets förlängning

Byggrätten ligger vid Masthuggstorgets förlängning norrut mot Göta älv och knyter an till det lokala livet vid Masthuggstorget, med mataffär, apotek och service, söderut är det bostadskvarter hela vägen till Slottsskogen. Intill byggs också snart den nya Masthuggsparken.
Den västra delen av Masthuggskajen kommer att växa fram de närmaste åren med hyres­rätter, bostadsrätter, affärer, restauranger, förskola, gymnastikhall och ett multifunktionellt parkerings­hus. Det är en lite lugnare del av Masthuggskajen där barn och vardagsliv ska få plats och utrymme.

Älvstranden Utveckling

Den aktuella markanvisningen är en av tre kvarvarande markförsäljningar som Älvstranden Utveckling AB ska genomföra på Masthuggskajen, detta är den sista för kontor. Även de två övriga ligger i den västra delen av området, men är avsedda för bostadsändamål. Älvstranden Utveckling har varit med sedan planarbetet för Masthuggskajen startade och leder arbetet i det byggkonsortium som gemensamt utvecklar området.

– Vårt uppdrag i projektet har sedan start varit att effektivisera arbetet mellan byggaktörerna och kommunen. Med denna markanvisning är vi ytterligare ett steg närmare att skapa det kontrastrika område vi strävar efter på Masthuggskajen, säger Mikael Dolietis, vd Älvstranden Utveckling.