Nyheter

Ny miljömärkning <br></br> till Norden

Skanska ska bli först i Norden med att erbjuda kunder en amerikansk miljöcertifiering.

Skanska har länge byggt fastigheter märkta med miljöcertifieringen ”Leadership in Energy and Environmental Design”, Leed, i USA. Nu ska bolaget bli först i Norden på att även erbjuda kunder och hyresgäster på den nordiska marknaden byggnader med miljömärkningen. 100 av Skanskas anställda ska utbildas för att leda arbetet.

— Efterfrågan på miljöklassade och energieffektiva byggnader ökar nu snabbt. Denna tendens kommer att accentueras ytterligare när marknaden vänder upp. I USA har flera storstäder och delstater redan infört krav på Leed-certifiering av nya byggnader, säger Johan Karlström, Skanskas koncernchef.