Nyheter

Ny modell avlastar pressade platschefer

NCC bildar en ny organisation som ska åtgärda fel som uppstår efter slutbesiktningen. Ett försök i Malmö visar att hårt pressade platschefer avlastas. Där var Florica Ababei garantibesiktningsansvarig — och hon ser stora fördelar med att kunna fokusera på

Under de senaste årens byggboom, med ökat byggandet av bostadsrätter och småhus i egen regi, har platschefer och entreprenadchefer fått mer att göra. Flera olika arbetsuppgifter ska klaras av parallellt. De driver nya projekt samtidigt som de har åtaganden kvar i färdigställda.

I början av 2008 startar NCC Construction Region Syd en särskild ”eftermarknadsorganisation”, som leds av Anders Sohlman. Där ingår arbetsledare, servicesnickare och administrativ personal.

De ska ta emot felanmälningar från kunderna och snabbt lämna besked om när felet kommer att åtgärdas. Alla anmälningar dokumenteras i en loggbok, för att inga reklamationer ska tappas bort.
– Loggboken kommer också att fungera som vårt lärandeverktyg. I den ser vi vilka de vanligaste felen är och lär av misstagen inför kommande projekt, säger Kristian Jansson, affärschef boende NCC Syd.

NCC ska bli bättre på att ta hand om sina kunder. På sikt också minska antalet byggfel. En omedelbar effekt blir att platschefsresurser frigörs när arbetsledargruppen tar över garantibesiktningsansvaret från platschefer/entreprenadchefer.
– Även om det sällan är riktigt allvarliga fel och brister som ska åtgärdas tar de tid. Det är många kontakter med kunder och med ansvariga underentreprenörer innan man når ett resultat som både vi och kunden är tillfreds med, säger Florica Ababei, som är byggnadsingenjör och arbetsledartrainee inom NCC Construction.

Under försöksprojektet vid ett större villaområde i Malmö var hon garantibesiktningsansvarig på heltid. Och hon ser stora fördelar med nyordningen.
– Alla önskar en snabb och effektiv process från felrapportering till åtgärd. Jag kan lätt se svårigheterna att nå det målet om man har engagemang i pågående produktion samtidigt. Det är lätt att bli distraherad av att ha många bollar i luften.

Internt inom NCC finns förväntningar och stort intresse för satsningen. Många anställda har visat intresse för de nya tjänsterna.
Eftermarknadsorganisationen omfattar bostadshusproduktion i Malmö/Lund-området. Om satsningen lyckas utvidgas den till andra delar av region Syd.