Nyheter

Ny mötesplats i Tullinge

Så här kan den nya mötesplatsen se ut. Visionsbild: Wingårdh Arkitektkontor

Tullinge Idéhus ska bli en central mötesplats för Tullingeborna, öppet för kreativa idéer och nyskapande verksamheter, med bland annat bibliotek, scen och danslokaler.

Tullinge Idéhus ska bli en mötesplats och samtidigt ett landmärke, centralt beläget vid Tullinge torg i Stockholm.
Huset kommer att rymma drygt 2 700 kvadratmeter verksamhetsyta med bibliotek, förenings- och möteslokaler, danslokal, scen, kulturlokaler, medborgarkontor och kafé.

Idéhuset kommer att vara öppet för alla, såväl barnfamiljer, barngrupper och studerande som äldre och pensionärer.
Utformningen har inspirerats av Idea Store, en ny form av centrum som skapats i Londons förorter som integrerar samhällsinformation, service, bibliotek, lärande och kulturverksamheter.

– Det är spännande att få vara med i byggandet av Tullinge Idéhus, med ett helt nytt koncept som förväntas få stor betydelse för hela orten. IN3PRENÖR och projektets personal har lång erfarenhet av partnering och projekt i samverkan vilket kommer vara en förutsättning för att lyckas. Vi är mycket stolta över att ha fått uppdraget, säger Martin Falkenström, arbetschef på IN3PRENÖR.

Bygget av Tullinge Idéhus kommer att genomföras som en totalentreprenad i samverkan med två faser.
Tillsammans med uppdragsgivaren Botkyrka kommun och intressenter ska IN3PRENÖR både projektera och bygga den nya fastigheten.

– Projektet Tullinge Idéhus har ett stort antal intressenter och vi ser det som en stor fördel att arbeta i en nära dialog med de inblandade. IN3PRENÖR har erfarenhet av att arbeta i samverkansentreprenader och det kommer att gynna det här projektet, säger Jonny Wilbacher, byggprojektledare i Botkyrka kommun.

I arkitekttävlingen om ett idéhus i Tullinge vann förslaget ”RUT” ritat av Wingårdh arkitektkontor.
I juryns utlåtande stod bland annat: ”RUT är en byggnad som ger många värden till Tullinge centrum och som kommer att bidra till att det blir attraktivt och fullt av liv. Genom sin attraktion kommer byggnaden att bli ett landmärke för Tullinge centrum.”

Husets fasad kommer att består av omväxlande glas- och träpartier och taket blir ett grönt sedumtak.
Tullinge Idéhus planeras vara klart våren 2017.

FAKTA: Tullinge Idéhus

Tullinge Idéhus, i Tullinge Stockholm, blir en mötesplats med bibliotek, förenings- och möteslokaler, danslokal, scen, kulturlokaler, medborgarkontor och kafé. 

Byggherre: Botkyrka kommun.

Totalentreprenör: IN3PRENÖR.