Nyheter

Så här ska regeringen knäcka arbetslivskriminaliteten

Skärmbild från pressträffen med biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson (S) och LO:s ordförande Susanna Gideonsson. Foto: Regeringen
Skärmbild från pressträffen med biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson (S) och LO:s ordförande Susanna Gideonsson. Foto: Regeringen

Regeringen presenterade i dag en nationell strategi med 45 åtgärder mot arbetslivskriminaliteten. Bland annat ska entreprenörsansvaret förstärkas och det ska bli enklare att tipsa om missförhållanden.
Den som livnär sig på att utnyttja människor i Sverige ska inte sova gott om nätterna, enligt biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson (S).

Regeringen växlar upp ytterligare i sitt arbete mot den utbredda arbetslivskriminaliteten, som inte minst finns inom byggbranschen. I veckan invigde Johan Danielsson de första centren mot arbetslivskriminaliteten i Göteborg och Umeå. Och på fredagen kallade man till pressträff för nästa offensiv tillsammans med LO:s ordförande Susanna Gideonsson.

– Det handlar i grunden av att arbetare utnyttjas. Arbetare som tvingas betala tillbaka delar av sin lön, som arbetar 90 timmar i veckan utan korrekt skyddsutrustning och kanske inte ens har fått någon utbildning i det som ska göras. Många som kommer hit och ska arbeta hotas med att bli hemskickade om de säger något.

Hotar välfärden

Susanne Gideonsson menar att detta är systemhotande för vår välfärd.

– År efter år har vi krävt agerande från politiskt håll. Men nu vill jag faktiskt säga äntligen. Äntligen ser vi en tydlig prioritering från regeringen att bekämpa arbetslivskriminalteten.

De 45 åtgärderna spänner över sex departement och är samlade i de sju åtgärdsområdena;

  • Minska utrymmet för kriminella aktörer på arbetsmarknaden
  • Effektivare tillsyn och kontroll
  • Mer kännbara sanktioner
  • Bättre samarbete mellan myndigheter, kommuner och arbetsmarknadens parter
  • Bättre information och ökad kunskap
  • Bättre registerförfattningar och sekretessbestämmelser
  • Utvecklat internationellt- och EU-samarbete

Bland de åtgärder som redan påbörjats nämner Johan Danielsson centren mot arbetslivskriminaliteten, skärpta regler för arbetskraftsinvandring, ytterligare krav på företag som utför Rut- och Rot-jobb och effektivare leverantörskontroller.

– I går (läs torsdag) tog även regeringen emot en utredning om utökad informationsutbyte mellan myndigheter som syftar till att råda bot på några av de omotiverade sekretesshinder som vi har.

Nya åtgärder

Men han presenterade också några för dagen nya åtgärder. En särskild utredare kommer att få i uppdrag att se över och utvärdera skyddet för arbetstagares lön i entreprenadkedjor, så kallade entreprenörsansvar. Utredningen ska, enligt Johan Danielsson, utreda behovet av att förstärka entreprenörsansvaret, men också behovet av att utvidga ansvaret till fler branscher än bygg och anläggning. Man ska även ta fram förslag på en gemensam tipsingång som ska förenkla för personer som vill tipsa om arbetslivskriminalitet. Dessutom får Boverket ett särskilt uppdrag att motverka arbetslivskriminalitet inom byggsektorn.

– Vi vet att byggsektorn är en särskilt utsatt sektor och där har Boverket viktig kunskap och kontaktvägar in i branschen. Arbetsmiljöverket får dessutom i dag ett särskilt uppdrag att analysera och föreslå hur tillsyn och utbildningssystemet med asbest kan stärkas. Vi får i dag signaler om brister här och att det utnyttjas av oseriösa aktörer.      

Byggföretagen kommenterar

Regeringens initiativ välkomnas av Claes Thunblad, Byggföretagens nationella samordnare för sund konkurrens. Men centrala åtgärder saknas fortfarande, menar han.

-Det räcker inte med att myndigheterna ges ökad möjlighet till informationsutbyte. Om vi ska komma till rätta med den osunda konkurrensen i bygg- och anläggningssektorn måste också företag enkelt och digitalt kunna få tillgång till myndighetsuppgifter för att genomföra kontroller och uppföljningar. Här står regeringen fortfarande tomhänta, säger Claes Thunblad.

För att regeringens åtgärder framöver ska bli mer träffsäkra framöver menar Claes Thunblad att regeringen behöver lyssna på alla arbetsmarknadens parter.

-För att komma till rätta med arbetslivskriminaliteten är det viktigt att regeringen framöver tar stöd av alla parter på svensk arbetsmarknad. Arbetet för sund konkurrens görs i samverkan mellan olika aktörer och kräver gemensamt ansvarstagande. Regeringen måste bli bättre att lyssna till samtliga parter och intressenter för att komma till rätta med de problem som vi ser på arbetsmarknaden, säger Claes Thunblad.