Nyheter

Ny organisation enar plåtbranschen

Leverantörer, grossister och plåtslagare har gått ihop och bildar branschorganisationen Svensk Byggplåt.

Syftet med organisationen är att aktivt arbeta för att stärka och lyfta fram plåten som byggnadsmaterial samt att underlätta hela projekterings- och byggprocessen för den som väljer byggnadsplåt.

Hemsidan lanseras i dag, 31 augusti, i slutet av september lanseras Svensk Byggplåt, ett nytt arkitekturmagasin med fokus på metall i arkitekturen. Målet är att inspirera och informera arkitekter, fastighetsägare och byggherrar om byggnadsplåtens möjligheter och fördelar.