Nyheter

Ny på jobbet

Magnua Wallin. Foto: Kingspan insulation.

Hallå Där!

…Magnus Wallin, nybliven nordisk chef för Kingspan Insulation. 

Vad är så kul med byggbranschen ?

Det händer så mycket och finns så otroligt många duktiga människor. Energibesparing och miljöfokus blir allt viktigare i samhället och framtida nya lagkrav kommer att tvinga fram stora förändringar i byggbranschen. Jag gillar att finna nya lösningar och driva utveckling. Att jag dessutom får vara med och fortsätta driva utvecklingen för en produkt som jag var först med att lansera i Sverige, gör det ännu roligare.

Varför behövs tunnare isolering?

Framförallt handlar det om att kunna bygga energisnålt utan att kostnader ska dra iväg och fönsteröppningar ska bli över halvmetern djupa.

När jag började sälja isolering för drygt tio år sedan fanns redan då en del högeffektiva produkter, men branschen var inte mogen. Jag brukade fråga mig själv: ”Vem vill betala för att göra en vägg tunnare?” Ingen! Nu är frågan den omvända: ”Vem vill betala för att slippa göra en vägg tjockare?” Alla!

Tunnare isolering – eller högeffektiv isolering – gör det möjligt att bygga tunnare vägar. I vissa storstadsområden är markpriserna så höga att en högeffektiv isolering kan räknas hem mångdubbelt bara på hyresintäkterna. Att renovera kan ibland vara enklare att göra inifrån. En tunnare isolering stjäl då mindre yta och isolerar man utifrån påverkas utseende och fönsterinstallationer. mindre.

Vad krävs för att byggbranschen ska våga förändring?

Att någon går först. Jag upplever att man vågar testa nytt, kanske lite för mycket ibland. Men ska man få en byggherre att pröva något helt nytt, måste man kunna visa både ekonomisk vinst och trygghet. 

Glöm inte de enstegstätade fasaderna. Det blev dyrt. Vi på Kingspan ser som kanske vår viktigaste uppgift att skapa denna trygghet kopplad till våra produkter. Sedan måste det finnas lagstiftning och ekonomiska drivkrafter. Finns inte det väljer marknaden automatiskt den kortsiktigt billigaste lösningen.

Om fem år – bygger vi mer miljövänligt och energisnålt då?

Ja, det är jag säker på. Det finns alltid motstånd till förändring och kraven från Boverket har inte ökat i den takt som stora delar av byggbranschen önskat, men nu kommer fler och fler goda exempel.  Det kostar att bygga annorlunda, att lägga tid på nytänkande, men snart är det inte annorlunda utan standard att bygga energisnålt.

Kombinationen lägre energi- och driftskostnader och låg byggkostnad blir oslagbar. Vi på Kingspan tror, eller vet, att detta är framtiden och har en uttalad strategi: vi ska vara den ledande tillverkaren av hållbara lösningar för byggbranschen. Vi tror på en grön framtid för energibesparing och vi vill gärna visa vägen genom våra innovationer!