Nyheter

Ny radar ger plats för tusentals bostäder

Konflikten om radartornet i Bällsta har nu fått en lösning.
Radarn har under lång tid utgjort ett hinder för byggandet av tiotusentals bostäder i Stockholmsområdet.
Lösningen?  En ny radar i Uppsala.

– Det är en fråga som varit en surdeg i många år och som nu äntligen fått en lösning. Luftfartsverkets radarstation har inneburit ett dilemma eftersom den har påverkat möjligheten att bygga bostäder över ett stort område, sa Peter Eriksson vid en presskonferens. 

Den har påverkat flera kommuners bostadsbyggande, bland annat Stockholm, och riksintresset Bällsa radar har påverkat byggandet av mellan 20 000 och 30 000 bostäder.
– Jag blev varse det här problemet ganska snart efter att jag tillträtt som bostadsminister Jag fick signaler från framför allt Stockholms kommun, att det här var ett problem som kommunen inte kunde lösa själva.

I höständringsbudgeten föreslog regeringen därför att 50 miljoner kronor avsätts för att lösa ut frågan om riksintresset för Bällsta radarstation i Bromma, samt nå en överenskommelse om det framtida långsiktiga behovet av radaranläggningen. 
– Då fick vi utrymme att försöka lösa den här frågan relativt snabb. 

Johan Edstav, regeringens samordnare för större samlade exploateringar, fick i ansvar att lösa frågan.

– Det här är ett oerhört positivt besked som kommer att underlätta för det bostadsbyggandet som krävs. Frågan har varit en propp i arbetet att få till fler bostäder i Stockholm, sa Stockholms stads finansborgarråd Karin Wanngård.

– De höga byggnaderna kan riskera att störa vår övervakningsutrustning, som till exempel en radar. Att det här har varit en sådan lång diskussion beror på att det finns internationella regelverk och föreskrifter där det definieras vilka begränsningar man måste ha på en byggnads höjd i relation till radarstationen, saLuftfartsverkets generaldirektör Ann Persson Grivas.
Man har därför tittat på om det skulle kunna gå att flytta radarstationen i Bällsta, men efter utvärdering kommit fram till att det inte var en lösning eftersom det inte finns något bra ställe att flytta den till. 

– Eftersom det byggs, eller ska byggas på så många ställen är det svårt att hitta ett lämpligt ställe. Lösningen är därför att bygga en ny radar på ett redan befintlig radaranläggning i Uppsala, vilket kommer att öka kapaciteten. Det ger Luftfartsverket, som är en remissinstans, möjlighet att tillstyrka byggandet av fler höga byggnader. Men det kommer fortfarande att finnas vissa begränsningar om man vill bygga nära flygplatsen eller nära radarstationen, sa Ann Persson Grivas.

50 miljoner kommer att bekostas av staten och 13 miljoner av Luftfartsverket.